Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

parlament

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Parlament
Das Parlament (von altfranz. parlement ‚Unterredung‘; ‚reden‘) ist die Volksvertretung, die in der Regel aus einer oder zwei Kammern bestehen kann.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Parlament
För det svenska TV-programmet, se Parlamentet.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Parlament
Parlament - w państwach o demokratycznych systemach władzy, jest to najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej.

Parlament - w myśl Monteskiuszowskiej teorii podziału władzy - jest jednym z trzech pionów władzy państwowej i w żaden sposób nie jest ważniejszy od dwóch pozostałych. W systemach parlamentarno-gabinetowych (np. Polska) parlament jest najwyższym organem władzy państwowej. Z kolei w państwach realnego socjalizmu, parlamenty w mniejszym lub większym zakresie były kontrolowane przez partie komunistyczne.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

THE Eng-Cro Dictionary

Download this dictionary
parlament
sabor  

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

THE Cro-Eng Dictionary

Download this dictionary
parlament
sabor
 
parliament
 
House

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

| parlament in English | parlament in Italian | parlament in Spanish | parlament in Dutch | parlament in German | parlament in Russian | parlament in Turkish | parlament in Arabic | parlament in Other Russian languages | parlament in Polish | parlament in Hungarian | parlament in Czech | parlament in Catalan | parlament in Croatian | parlament in Serbian | parlament in Slovenian | parlament in Bulgarian | parlament in Danish | parlament in Norwegian | parlament in Romanian | parlament in Swedish | parlament in Farsi | parlament in Latin