Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

parataksa

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Parataksa
Parataksa (z gr. parataxis - postawienie obok siebie) - środek stylistyczny polegający na połączeniu współrzędnych członów zdania bez spójników.

Np. "Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem" - Juliusz Cezar


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

THE Cro-Eng Dictionary

Download this dictionary
parataksa
parataxis

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

EH Dictionary (HR EN)

Download this dictionary
parataksa
parataxis

Slovensko-hrvaški in slovensko-srbski slovar

Download this dictionary
parataksa
(gr. parataxis) parataksa, usporednost, naporednost rečenica


| parataksa in English | parataksa in Polish | parataksa in Croatian