Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

odszkodowanie

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Odszkodowanie
Odszkodowanie - świadczenie jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od osoby, która tą szkodę wyrządziła lub ponosi za nią odpowiedzialność.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Babylon Polish-English

Download this dictionary
odszkodowanie
n. damages, compensation, recompense, repayment; something done to make up for (a loss, deficiency or fault); indemnification, payment made for loss or damage, compensation, restitution, indemnity; recompense, reimbursement


| odszkodowanie in English | odszkodowanie in Polish