Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

obiekt astronomiczny

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Cialo niebieskie
Ciałem niebieskim określa się jako każdy obiekt, układ powiązanych ze sobą obiektów lub ich struktur występujących w przestrzeni kosmicznej poza granicą atmosfery ziemskiej. Ciało niebieskie jest przedmiotem zainteresowania astronomii.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| obiekt astronomiczny in Polish