Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

nightjar

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Nightjar
This article is about the bird. For the aircraft, see Gloster Nightjar.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Nachtzwaluwen
Nachtzwaluwen (Caprimulgidae) zijn een familie van vogels uit de orde nachtzwaluwachtigen (Caprimulgiformes). Het zijn nachtdieren. Maar anders dan hun naam doet vermoeden zijn ze niet verwant met de zwaluw of de gierzwaluw. De in West-Europa voorkomende nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) en de andere soorten uit dit geslacht staan onder diverse volksnamen bekend. Een veel gebruikte naam, die ook in andere talen en de wetenschappelijke naam voorkomt, is de "geitenmelker". Deze naam is afgeleid van het Latijnse capra (geit) en mulgere (melken). Vroeger dacht men (onterecht) dat deze vogels 's nachts door de stal vlogen om geiten te melken.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Caprimulgidae
Los caprimúlgidos (Caprimulgidae) son una familia de aves caprimulgiformes conocidas vulgarmente como chotacabras, gallinaciegas, engañapastores, añaperos, cuyeos (en Costa Rica) o zumayas. Son aves nocturnas de mediano tamaño con las alas largas y puntiagudas, patas cortas y pico muy corto aunque muy amplio, que anidan en el suelo. Se los denomina chotacabras debido a la creencia equivocada de que chupan la leche de las cabras (chotar significa mamar).

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Nachtschwalben
Die Nachtschwalben (Caprimulgidae) sind eine Vogelfamilie aus der Ordnung der Schwalmartigen (Caprimulgiformes).
Sie sind relativ eng mit den Seglern (Apodidae) und Kolibris (Trochilidae) verwandt. Dagegen ist eine enge Verwandtschaft mit mehreren anderen, in Aussehen und Lebensweise ähnlichen Familien, wie etwa den Fettschwalmen (Steatornithidae) und den Eulenschwalmen (Podargidae), nicht gut abgesichert.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation

Wikipédia Français

Download this dictionary
Caprimulgidae
Les Caprimulgidae (ou caprimulgidés en français) sont une famille d'oiseaux constituée d'environ 95 espèces existantes d'engoulevents.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

| nightjar in English | nightjar in French | nightjar in Italian | nightjar in Spanish | nightjar in Dutch | nightjar in Portuguese | nightjar in German | nightjar in Russian | nightjar in Greek | nightjar in Korean | nightjar in Turkish | nightjar in Hebrew | nightjar in Arabic | nightjar in Thai | nightjar in Other Russian languages | nightjar in Polish | nightjar in Hungarian | nightjar in Latvian | nightjar in Croatian | nightjar in Bulgarian | nightjar in Danish | nightjar in Norwegian | nightjar in Swedish | nightjar in Farsi | nightjar in Macedonian