Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

nightjar

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Nightjar
Nightjars are medium-sized nocturnal or crepuscular birds in the family Caprimulgidae, characterized long wings, short legs and very short bills. They are sometimes called goatsuckers, due to the ancient folk tale that they sucked the milk from goats (the Latin for goatsucker is Caprimulgus). Some New World species are named as nighthawks. Nightjars usually nest on the ground.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Caprimulgidae
Los caprimúlgidos (Caprimulgidae) son una familia de aves caprimulgiformes conocidas vulgarmente como chotacabras, gallinaciegas, engañapastores, añaperos, cuyeos (en Costa Rica) o zumayas. Son aves nocturnas de mediano tamaño con las alas largas y puntiagudas, patas cortas y pico muy corto aunque muy amplio, que anidan en el suelo. Se los denomina chotacabras debido a la creencia equivocada de que chupan la leche de las cabras (chotar significa mamar).

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Caprimulgidae
Les Caprimulgidae (ou caprimulgidés en français) sont une famille d'oiseaux constituée d'environ 95 espèces existantes d'engoulevents.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Nattskärror
Nattskärror (Caprimulgidae) är en familj mellanstora nattaktiva fåglar med långa vingar, korta ben och mycket korta näbbar. Det vetenskapliga namnet härrör från släktet Caprimulgus, vilket är latin för getmjölkare, vilket kommer sig av folktron att dessa fåglar sög mjölk från getter. Nattskärror återfinns runt hela jorden och föredrar skogiga trakter, som begränsas av öppna fält och ljunghedar. Fleratalet arter har ett för arten karakteristiskt läte som ofta hörs vida omkring i skymningen och på natten under häckningsperioden.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Lelkowate
Lelkowate (Caprimulgidae) - rodzina ptaków z rzędu lelkowych (Caprimulgiformes).

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| nightjar in English | nightjar in French | nightjar in Italian | nightjar in Spanish | nightjar in Dutch | nightjar in Portuguese | nightjar in German | nightjar in Russian | nightjar in Greek | nightjar in Korean | nightjar in Turkish | nightjar in Hebrew | nightjar in Arabic | nightjar in Thai | nightjar in Other Russian languages | nightjar in Polish | nightjar in Hungarian | nightjar in Lithuanian | nightjar in Latvian | nightjar in Croatian | nightjar in Bulgarian | nightjar in Danish | nightjar in Norwegian | nightjar in Swedish | nightjar in Farsi | nightjar in Macedonian