Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

newsman

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Journalist
A journalist collects, writes, and distributes news and other information. A journalist's work is referred to as journalism.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Journalist
Een journalist of journaliste is een beroepsbeoefenaar die nieuwsfeiten verzamelt over recente gebeurtenissen van algemeen belang, die deze feiten onderzoekt of analyseert en daarover publiceert in een actueel (nieuws)medium. Deze activiteit wordt journalistiek genoemd, een woord dat is afgeleid van het Franse journal, wat dagboek of later dagblad betekent. Een journalist wordt vaak gezien als de beoefenaar van een vrij beroep, dat wil zeggen dat hij of zij vaak werkt vanuit een diepere motivatie die losstaat van een directe aanstelling of opdracht, te vergelijken met die van bijvoorbeeld een arts of priester. Journalisten wensen te beschikken over een wettelijk erkend verschoningsrecht.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Periodista
Un periodista es la persona que se dedica profesionalmente al periodismo, en cualquiera de sus formas, ya sea en la prensa escritafotografíaradiotelevisión o medios digitales. Su trabajo consiste en descubrir e investigar temas de interés público, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos. Para ello recurre a fuentes periodísticas fiables y verificables. Así elabora sus artículos, que pueden tomar varias formas para su difusión: oral, escrita, visual.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Journaliste
Un journaliste est une personne dont l'activité professionnelle est le journalisme.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Journalist
Journalist (av franska journaliste) är en beteckning på en person som, vanligen yrkesmässigt, samlar in och framställer material för offentliga medier. Sådana medier kan vara press (dags- och kvällstidningar samt tidskrifter), etermedier (radio och tv) eller internet.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| newsman in English | newsman in French | newsman in Italian | newsman in Spanish | newsman in Dutch | newsman in Portuguese | newsman in German | newsman in Russian | newsman in Japanese | newsman in Greek | newsman in Korean | newsman in Turkish | newsman in Hebrew | newsman in Arabic | newsman in Thai | newsman in Other Russian languages | newsman in Polish | newsman in Hungarian | newsman in Lithuanian | newsman in Catalan | newsman in Croatian | newsman in Serbian | newsman in Albanian | newsman in Urdu | newsman in Bulgarian | newsman in Danish | newsman in Norwegian | newsman in Romanian | newsman in Swedish | newsman in Farsi | newsman in Macedonian