Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

neutron moderator

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Neutron moderator
In nuclear engineering, a neutron moderator is a medium that reduces the speed of fast neutrons, thereby turning them into thermal neutrons capable of sustaining a nuclear chain reaction involving uranium-235.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Moderator (kernfysica)
Een moderator is een stof die in een kernreactor ervoor zorgt dat de snelle neutronen die vrijkomen bij de splijting van atoomkernen zodanig worden afgeremd dat ze meer kans maken om deel te nemen aan de kettingreactie. Veel gebruikte moderatoren zijn gewoon waterzwaar water en grafiet. Goede moderatoren zijn relatief lichte atomen die de neutronen wel afremmen met elastische botsingen, maar niet invangen in de eigen kern. Om die reden is bijvoorbeeld borium niet geschikt als moderator (maar des te beter als materiaal voor regelstaven).

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Moderador nuclear
Situado en el corazón del reactor nuclear, el moderador constituye un medio para disminuir la velocidad de los neutrones, lo cual propicia una reacción nuclear en cadena eficaz.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Modérateur (nucléaire)
Placé au cœur d'un réacteur nucléaire, le modérateur est l'élément qui ralentit la vitesse des neutrons, permettant ainsi une réaction nucléaire en chaîne efficace. L'élément retenu pour concevoir le modérateur d'un réacteur nucléaire est le plus souvent de l'hydrogène, du deutérium ou du carbone.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Moderator (fysik)
Moderator, ämne som används för att sänka energin på snabba neutroner och därmed bromsa hastigheten. Moderatorer används för att kunna underhålla en kedjereaktion eftersom uran-235 har en stor träffyta för kärnklyvning för långsamma, termiska neutroner. I kärnkraftsreaktorer används oftast vanligt vatten, men vissa konstruktioner använder istället tungt vatten eller grafit. Även beryllium kan användas som moderator.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| neutron moderator in English | neutron moderator in French | neutron moderator in Spanish | neutron moderator in Dutch | neutron moderator in Russian | neutron moderator in Japanese | neutron moderator in Greek | neutron moderator in Polish | neutron moderator in Hungarian | neutron moderator in Urdu | neutron moderator in Romanian | neutron moderator in Swedish