Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

nemertean

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Nemertea
Nemertea is a phylum of invertebrate animals also known as "ribbon worms" or "proboscis worms". Alternative names for the phylum have included Nemertini, Nemertinea and Rhynchocoela. Although most are less than long, one specimen has been estimated at , which would make it the longest animal ever found. Most are very slim, usually only a few millimeters wide, although a few have relatively short but wide bodies. Many have patterns of yellow, orange, red and green coloration.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Nemertea
Los nemertinos (Nemertea, Nemertina, Nemertinea, Nemertini o Rhynchocoela) son un filo de gusanos acelomados no segmentados, con el cuerpo alargado y algo aplanado. Poseen un órgano característico, la probóscide o trompa evaginable. En general, miden menos de 20 cm de largo, a excepción de especies excavadoras como Cerebratulus y el gusano cordón de bota (Lineus longissimus), que llegan a medir hasta 70 m. Son de vida libre, acuáticos, la mayoría son marinos. Otros géneros son Prostoma y Geonemerfes.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Nemertea
Les Némertes ou Némertiens (Nemertea, parfois Nemertina) sont des vers qui possèdent une longue trompe dévaginable, le proboscis, pouvant se replier dans une gaine située dorsalement au tube digestif ou faire saillie instantanément quand l’animal veut saisir une proie.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Slemmaskar
Slemmaskar eller snörmaskar (Nemertea eller Nemertini) är en djurgrupp som liknar maskar och som vanligen hittas i havet - det finns dock arter som lever i sötvatten och även i fuktiga miljöer på land.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Wsteznice
Wstężnice, wstężniaki (Nemertea, Nemertini lub Nemertina) - typ morskich bezkręgowców o bardzo długim, robakokształtnym ciele.

Polska nazwa "wstężnice" nawiązuje do długiego, wstęgowatego kształtu tych zwierząt; pewien przedstawiciel typu wstężnic osiąga 60 metrów - jest najdłuższym zwierzęciem na Ziemi. Charakterystyczną cechą wstężnic jest obecność długiego, wysuwanego ryjka; uzbrojonego lub nie.

Typ obejmuje ok. 900 gatunków. Większość z nich jest morska, występuje w przybrzeżnych płytkich wodach przydennie lub zagrzebana w mule czy piasku. Formy planktonowe, pelagiczne i głębinowe są nieliczne. Głębinowe nie występują poniżej 2 000 m. Kilkanaście gatunków żyje w wodach słodkich, kilka na lądzie w wilgotnej ziemi okolic tropikalnych i subtropikalnych. Jeden gatunek występuje na liściach pandanusa. Kilkanaście gatunków morskich jest ektosymbiontami, komensalami lub pasożytami ukwiałówkrabówmałży i osłonic.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| nemertean in English | nemertean in French | nemertean in Spanish | nemertean in Japanese | nemertean in Arabic | nemertean in Polish | nemertean in Bulgarian | nemertean in Finnish | nemertean in Norwegian | nemertean in Romanian | nemertean in Swedish