Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

natuurgeneeskunde

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Natuurgeneeswijze
Natuurgeneeswijze is een naam die wordt gegeven aan een heel spectrum van alternatieve geneeswijzen berustend op een hele reeks van pseudowetenschappelijke theorieën. Deze alternatieve geneeswijzen beogen de natuurlijke neiging van het lichaam tot zelfgenezing te activeren en die zich bij voorkeur bedienen van methoden en middelen die in de natuurlijke omgeving van de mens voorkomen, en behandelingen die verwijzen naar een andere opvatting van natuurlijkheid.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

| natuurgeneeskunde in Dutch