Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

narracja

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Narracja
Istnieją dwa ściśle powiązane rozumienia tego pojęcia, rozróżniane jednak w językach obcych:

1. Narracja jako opowiadanie
Narracja (ang. narrative) – zbiór wszystkich elementów tekstu składających się na fabułę, reguł przy pomocy których te elementy są łączone i zasad według których elementy te generują u odbiorcy poczucie obcowania z fabułą. W tym rozumieniu narracja pozostaje w opozycji do dyskursu – stanowi niejęzykową warstwę tekstu (nie tylko literackiego, ale także filmowego, fotograficznego, komiksowego). Tak rozumiana narracja jest przedmiotem badań w narratologii. W tym przypadku wyraz ma liczbę mnogą (np. mówi się o "narracjach historycznych" czyli sposobach kształtowania fabuł historycznych). Synonimem tak rozumianej narracji jest opowiadanie (rozumiane szeroko, a nie jako gatunek) czy fabuła (rozumiana technicznie, a nie jako fikcja).

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Babylon Polish-English

Download this dictionary
narracja
nf. narrative, plot, story

Polish final

Download this dictionary
narracja
i -e)(gen pl -i) f narrationarrator ( -ra -rzy)(loc sg -rze) m narrator


| narracja in English | narracja in Polish