Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

municipality

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Municipality
A municipality is usually an urban administrative division having corporate status and usually powers of self-government or jurisdiction. The term municipality is also used to mean the governing body of a municipality. A municipality is a general-purpose administrative subdivision, as opposed to a special-purpose district. The term is derived from French "municipalité" and Latin "municipalis".

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Gemeente (bestuur)
Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpensteden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. De gemeente is in de meeste landen de onderste laag uit het politieke bestuursstructuur. De lagen boven de gemeente zijn: Twee gemeenten kenden tot 2014 deelgemeenten waarin de gemeente was opgedeeld. Dit kwam voor in Amsterdam en Rotterdam. De gemeenten zijn administratief opgedeeld in deelgemeenten. Deze afdelingen vormen geen bestuurslaag. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners mogen van de deelgemeenten districten maken met een eigen verkozen raad en bestuur. Alleen de stad Antwerpen maakt van dit recht gebruik, zie district in Antwerpen.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Municipio
Un municipio es una entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o varias, que puede hacer referencia a una ciudad, pueblo o aldea.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Gemeinde
Als Gemeinde, politische Gemeinde oder Kommune bezeichnet man diejenigen Gebietskörperschaften (territoriale und hoheitliche Körperschaften des öffentlichen Rechts), die im öffentlich-verwaltungsmäßigen Aufbau von Staaten die kleinste räumlich-administrative, also politisch-geographische Verwaltungseinheit darstellen. Das entspricht der LAU-2-Ebene der Europäischen Union.

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Gemeinde (Deutschland)
Die Gemeinde ist im politischen System Deutschlands die unterste Stufe des Verwaltungsaufbaus und Trägerin der kommunalen Selbstverwaltung.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Municipalité
Le terme municipalité dérive du terme latin municipium, qui désignait dans l'Empire romain les villes dont les habitants étaient reconnus comme citoyens romains.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| municipality in English | municipality in French | municipality in Italian | municipality in Spanish | municipality in Dutch | municipality in Portuguese | municipality in German | municipality in Russian | municipality in Japanese | municipality in Greek | municipality in Korean | municipality in Turkish | municipality in Hebrew | municipality in Arabic | municipality in Thai | municipality in Other Western-European languages | municipality in Other Russian languages | municipality in Polish | municipality in Hungarian | municipality in Czech | municipality in Lithuanian | municipality in Latvian | municipality in Catalan | municipality in Croatian | municipality in Serbian | municipality in Slovak | municipality in Albanian | municipality in Urdu | municipality in Bulgarian | municipality in Danish | municipality in Finnish | municipality in Norwegian | municipality in Romanian | municipality in Swedish | municipality in Ukrainian | municipality in Farsi | municipality in Macedonian | municipality in Hindi