Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

municipality

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Municipality
A municipality is usually an urban administrative division having corporate status and usually powers of self-government or jurisdiction. The term municipality is also used to mean the governing body of a municipality. A municipality is a general-purpose administrative subdivision, as opposed to a special-purpose district. The term is derived from French "municipalité" and Latin "municipalis".

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Municipio
Un municipio es una entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o varias, que puede hacer referencia a una ciudad, pueblo o aldea.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Municipalité
Le terme municipalité dérive du terme latin municipium, qui désignait dans l'Empire romain les villes dont les habitants étaient reconnus comme citoyens romains.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Kommun
En kommun är ett territoriellt avgränsat område, en administrativ enhet för lokalt självstyre, en politisk organisation med direktvalda beslutsfattare, juridisk person med obligatoriskt medlemskap, som kan ingå avtal och äga fast och lös egendom. Vad som avses är i denna artikel, precis som i vanligt språkbruk, i första hand primärkommun, inte sekundärkommun.

Se mer på Wikipedia.οrg…

 
Sveriges kommuner
Sverige är indelat i 290 kommuner (se även lista över Sveriges kommuner). I regeringsformen används benämningen "primärkommuner" för att skilja kommunerna från landstingen (landstingskommunerna). Kommunerna grupperas i landets 21 län. Sverige har en enhetlig kommuntyp och ingen rangordning och inga privilegier förekommer. Sveriges kommuner är, i internationell jämförelse, ytmässigt stora och omfattar i allmänhet såväl tätbebyggelse som landsbygd. Den tätort som är huvudort i en kommun benämns centralort.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Gmina
Gmina - to wspólnota samorządowa mieszkańców na odpowiednim terytorium. Może występować również jako jednostka samorządu specjalnego np. gmina wyznaniowa, gmina szkolna.

Od 1990 r. w Polsce gmina (od niem. Gemeinde - komuna, społeczność) jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. O ustroju gminy stanowi jej statut. Gmina może być gminą wiejskągminą miejsko-wiejską lub gminą miejską.

Gmina może tworzyć jednostki pomocniczesołectwadzielniceosiedla i inne.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| municipality in English | municipality in French | municipality in Italian | municipality in Spanish | municipality in Dutch | municipality in Portuguese | municipality in German | municipality in Russian | municipality in Japanese | municipality in Greek | municipality in Korean | municipality in Turkish | municipality in Hebrew | municipality in Arabic | municipality in Thai | municipality in Other Western-European languages | municipality in Other Russian languages | municipality in Polish | municipality in Hungarian | municipality in Lithuanian | municipality in Latvian | municipality in Catalan | municipality in Croatian | municipality in Serbian | municipality in Slovak | municipality in Albanian | municipality in Urdu | municipality in Bulgarian | municipality in Danish | municipality in Finnish | municipality in Norwegian | municipality in Romanian | municipality in Swedish | municipality in Ukrainian | municipality in Farsi | municipality in Macedonian | municipality in Hindi