Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

mujahid

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Abdullah Mujahid
Abdullah Mujahid is a citizen of Afghanistan who is still held in extrajudicial detention after being transferred from United States Guantanamo Bay detainment camps, in Cuba — to an Afghan prison.

See more at Wikipedia.org...

 
Mujahideen
Mujahideen ( , nominative plural , oblique plural "strugglers" or "people doing jihad") is a term that Muslims use to describe those they see as Muslims who struggle in the path of Allah. The word is from the same Arabic triliteral root as jihad ("struggle"). In recent years, Mujahideen has been most closely associated by the west with radical Islam, encompassing several militant groups and struggles.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Moedjahedien
Moedjahedien (Arabisch: مجاهدين; ook getranslitereerd als mujahedin, mujaheddin, moedjaheddin, mudjaheddin, enz.) is de meervoudsvorm van moedjahied (مجاهد), dat letterlijk in het Arabisch betekent: "strijder", "ijveraar", iemand die zich inzet voor de jihad of "strijd", maar wordt vaak vertaald als heilige strijder. In de late twintigste eeuw werd de term moedjahedien in de media vaak gebruikt om diverse gewapende strijders te omschrijven die moslimfundamentalistische ideologieën aanhangen. Hierdoor ontstaat de indruk dat de jihad altijd een oorlog is, terwijl het ook een strijd tegen het analfabetisme kan zijn of het ijveren de wetenschap vooruit te helpen, enz.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Muyahid

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Mudschahid
Der Ausdruck Mudschahid (, pl. -un und -in; weitere Schreibweisen Mudschahed und Modschahed, pl. Mudschaheddin) ist von „Dschihad“ abgeleitet und bezeichnet allgemein jemanden, der sich um die Verbreitung oder Verteidigung des Islam bemüht.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Moudjahid
Le moudjahid ou ( [mujahid], combattant ; résistant ; militant, pl. [mujahidun]) mujahidin, moudjahidin ou moudjahidine (le pluriel, ou sa forme persane : [modjahidin]) est un combattant de la foi qui s'engage dans le Djihad, la combattante étant une moudjahida. La forme plurielle moudjahidine est plus souvent employée en français, occultant la forme du singulier arabe : un moudjahidine, des moudjahidines.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| mujahid in English | mujahid in French | mujahid in Italian | mujahid in Spanish | mujahid in Dutch | mujahid in Portuguese | mujahid in German | mujahid in Japanese | mujahid in Korean | mujahid in Turkish | mujahid in Hebrew | mujahid in Polish | mujahid in Catalan | mujahid in Bulgarian | mujahid in Danish | mujahid in Finnish | mujahid in Swedish | mujahid in Farsi