Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

mood (psychology)

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Mood (psychology)
A mood is an emotional state. Moods differ from emotions in that they are less specific, less intense, and less likely to be triggered by a particular stimulus or event. Moods generally have either a positive or negative valence. In other words, people typically speak of being in a good mood or a bad mood.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Humör
Humör är ett begrepp som syftar på den sinnesstämning som en människa befinner i psykiskt under en viss tidsperiod. Man brukar till exempel tala om att en person är på gott humör eller på dåligt humör.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Nastrój
Nastrój jest to utrzymujące się przez dłuższy okres zabarwienie emocjonalne wszystkich przeżyć, zarówno doświadczane subiektywnie i relacjonowane, jak również możliwe do obserwacji przez otoczenie.

 • Nastrój prawidłowy (eutymia) - obejmuje zwykły zakres wahań nastroju, bez nastroju wyraźnie obniżonego lub wzmożonego.
 • Nastrój obniżony (depresja) - nastrój z poczuciem smutku.
  • Dysforia - nastrój obniżony z cechami drażliwości, skłonnością do agresji i czynów impulsywnych.
  • Nastrój żałobny - nastrój smutku związany z realną utratą.
 • Nastrój wzmożony - nastrój z poczuciem radości.
  • Euforia - nastrój wzmożony z przeżyciem szczęścia, wielkości, bez zwiększonej aktywności psychoruchowej.
  • Ekstaza - nagłe przeżycie niewypowiedzianego szczęścia.
  • Mania - nastrój wzmożony z cechami ekspansywności, nadmiernym przekonaniem o możliwościach, z towarzyszącą wzmożoną aktywnością psychiczną i ruchową; lekkie nasilenie - hipomania.
 • Labilność - łatwe wahania między nastrojem wzmożonym a obniżonym.
 • Drażliwość - łatwe wpadanie w gniew.
 • Anhedonia - niemożność odczuwania przyjemności powodująca zaprzestanie wykonywania czynności dających uprzednio przyjemność.
 • Aleksytymia - niemożność wyrażenia za pomocą słów swoich stanów emocjonalnych.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Настроение
Настрое́ние (субъективное выражение аффекта) — внутреннее состояние душичувств человека или чего-либо одухотворённого (например, живописьмузыкатеатркино).

В настроении можно различить несколько типов эмоций.


Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

Lietuviškoji Vikipedija - laisvoji enciklopedija

Download this dictionary
Nuotaika
Nuotaika – vyraujanti, ilgai trunkanti emocine busena, kuri paveikia požiuri i pasauli, jo suvokima. Nuotaikos pavyzdžiai – pakilumas, pyktisnerimasdepresija. Nuotaika paprastai vertinama kaip teigiama (gera) ar neigiama (bloga).

 Noredami gauti daugiau informacijos, žiurekite Wikipedia.org ...


© Šiame straipsnyje yra naudojama medžiaga iš Vikipedijas® GNU Laisvosios dokumentacijos licencija ir pagal Creative Commons Attribution Share-Alike licencija.

|
mood (psychology) in English | mood (psychology) in Russian | mood (psychology) in Polish | mood (psychology) in Lithuanian | mood (psychology) in Swedish