Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

monoteizm

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Monoteizm
Monoteizm (z monos - "jedyny" + theos - "bóg"; jedynobóstwo) –  wiara w istnienie jedynego Boga i w przeciwieństwie do henoteizmu wykluczający istnienie jakichkolwiek innych istot boskich. Przeciwieństwem monoteizmu jest politeizm. Monoteiści zazwyczaj przypisują Bogu cechy doskonałości takie jak omnipotencjaomniscjencjaomniprezencja i najwyższą dobroć w rozumieniu etycznym.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Büyük Türkçe -KürtçeSözlük 2.0

Download this dictionary
monoteizm
KURDÎ: yekxwedatî
  
 
monoteizm, tek tanrıcılık
KURDÎ: monoteîzm
  
 
tek tanrıcılık, monoteizm
KURDÎ: tekperestî
  
 
KURDÎ: yekxwedayîtî
  

Tüm hakları serbesttir

Büyük Kürtçe-Türkçe Sözlük 2.0

Download this dictionary
monoteîzm
TIRKÎ: monoteizm, tek tanrıcılık
  

Tüm hakları serbesttir

Türkçe Vikipedi

Download this dictionary
Tektanrıcılık
Tektanrıcılık, MonoteizmFransızca kökenli sözcük. Türkçe "tek tanrıcılık" olarak da adlandırılır. Etimolojik açıdan, Yunanca μόνος (tek) ve θεός (Tanrı) sözcüklerinden türemiştir. Tek bir tanrıya inanma, tapınma manasındadır. Zerdüştlük,Semavi dinler ve mandenizm  genel anlamda monoteist (inançlar) olarak tanımlanırlar.

Daha fazlası için Wikipedia.org adresine gidin…


Bu makale Vikipedi®'den bilgiler kullanır ve GNU Özgür Belgeleme Lisansı tarafından lisanslanmıştır.

Babylon Turkish-English

Download this dictionary
monoteizm
n. monotheism


| monoteizm in English | monoteizm in Turkish | monoteizm in Polish