Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

moleculair gewicht

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Moleculaire massa
De moleculaire massa of molecuulmassa van een stof (vroeger - minder correct - moleculair gewicht of molecuulgewicht genoemd), doorgaans afgekort tot MW (van het Engelse molecular weight), is de massa van één molecuul van die stof, uitgedrukt in atomaire massa-eenheden (u).

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Technisch NL E Woordenboek

Download this dictionary
moleculair gewicht
molecular weight

| moleculair gewicht in English | moleculair gewicht in Dutch