Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

military formation

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Unidad militar
Una unidad militar es un elemento de organización dentro de unas Fuerzas Armadas. Puede consistir en cualquier número de soldados, buques, vehículos o aparatos aéreos (aviones o helicópteros). Ejércitos, armadas y fuerzas aéreas se organizan jerárquicamente en grupos de distintos tamaños siguiendo funciones tácticas, organizativas y administrativas.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Unité militaire
Une unité militaire est une composante d'une armée.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Jednostki organizacyjne wojska
Zasady ogólne
Na strukturę organizacyjną wojsk wpływają dwa podstawowe założenia. Po pierwsze - jak najskuteczniejsze prowadzenie działań wojennych. Po drugie - stworzenie i utrzymanie jak najsprawniejszego narzędzia dla tych działań, czyli armii (w rozumieniu wszystkich sił zbrojnych). Współpraca między nimi jest niezbędna i najlepiej gdy łączą te funkcje w jednym dowództwie. Tak też jest na niskich szczeblach dowodzenia - taktycznych. Jednak przy większych zgrupowaniach wojsk, bardzo często stosuje się wyraźny rozdział tych kompetencji (często pod wpływem polityki). Istnieją więc dowództwa zajmujące się wyłącznie prowadzeniem walk (związki operacyjne) jak i dowództwa skoncentrowane na pracy administracyjnej (okręgi wojskowe). W momencie zagrożenia wojną powyższe kompetencje łączy się w jednym dowództwie - związki operacyjne otrzymują kompetencje okręgów wojskowych. Oczywiście istnieją państwa, które tego podziału nie uznają.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Боевой порядок
Боевой порядок — расположение войсковых единиц (подразделений, частей, соединений), созданное с целью ведения боя. Боевые порядки зависят от наличия и характеристик видов войск, характера местности, на которой предполагается ведение боя, данных о противнике, традиций ведения боя, характера боевой операции (наступление, контрнаступление, оборона). Особенности боевого порядка для различных войсковых единиц устанавливаются соответствующими боевыми уставами.

Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Sotilasyksikkö
Sotilasyksikkö on organisaatio asevoimissa. Se sisältää tietyn määrän sotilaita, aluksia, ajoneuvoja tai lentokoneita.

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

| military formation in English | military formation in French | military formation in Spanish | military formation in Russian | military formation in Hebrew | military formation in Polish | military formation in Latvian | military formation in Finnish