Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

metabolism

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Metabolism
Metabolism (from metabole, "change" or metabolismos, "outthrow") is the set of life-sustaining chemical transformations within the cells of living organisms. These enzyme-catalyzed reactions allow organisms to grow and reproduce, maintain their structures, and respond to their environments. The word metabolism can also refer to all chemical reactions that occur in living organisms, including digestion and the transport of substances into and between different cells, in which case the set of reactions within the cells is called intermediary metabolism or intermediate metabolism.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Stofwisseling
Stofwisseling of metabolisme (uit het Grieks: μεταβολισμός "metabolismos" = verandering of omzetting) is het geheel van biochemische processen die plaatsvinden in cellen en organismenEnzymen spelen bij de omzettingen een centrale rol. Er wordt gewoonlijk onderscheid gemaakt tussen de opbouw van stoffen met gebruik van energie (anabolisme) en de afbraak van complexere stoffen waarbij energie weer vrijkomt (katabolisme).

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Metabolismo
El metabolismo (del griego μεταβολή, cambio) es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula y en el organismo. Estos complejos procesos interrelacionados son la base de la vida a escala molecular, y permiten las diversas actividades de las células: crecerreproducirse, mantener sus estructuras, responder a estímulos, etc.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Métabolisme
Le métabolisme est l'ensemble des transformations moléculaires et énergétiques, régies par les principes de la thermodynamique, se déroulant de manière ininterrompue dans la cellule ou plus généralement chez l'organisme vivant. On définit une voie métabolique comme une séquence de réactions biochimiques qui, à partir d'un type de molécules et par transformations successives, produit un ou des composés donnés (exemples : glycolysesynthèse des protéinesphotosynthèse).

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Metabolism
Metabolism, även kallat ämnesomsättning, är ett sammanfattande namn på de processer där näringsämnen och läkemedel tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen. Här ingår ett mycket stort antal kemiska reaktioner. Dessa processer utgör grundvalen för själva livet. De gör det möjligt för cellerna att växa och föröka sig, att underhålla de strukturer som cellerna är uppbyggda av och att anpassa sig till förändringar i deras livsmiljö. Många av dessa kemiska reaktioner samverkar i välorganiserade kedjor, där en molekyl modifieras i flera steg från en form till en annan, med ett specifikt enzym för varje steg. Enzymerna är centrala för dessa processer, för de gör det möjligt för cellen att utföra termodynamiskt ofördelaktiga processer genom att dessa processer kopplas till processer som är termodynamiskt fördelaktiga. Detta kallas intermediär metabolism. Enzymerna gör också att cellen kan reglera processerna, det vill säga styra hur stor mängd molekyler som förändras, så att olika mängder produceras när förhållandena i omgivningen förändras.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| metabolism in English | metabolism in French | metabolism in Italian | metabolism in Spanish | metabolism in Dutch | metabolism in Portuguese | metabolism in German | metabolism in Russian | metabolism in Japanese | metabolism in Greek | metabolism in Korean | metabolism in Turkish | metabolism in Hebrew | metabolism in Arabic | metabolism in Thai | metabolism in Other Russian languages | metabolism in Polish | metabolism in Hungarian | metabolism in Czech | metabolism in Lithuanian | metabolism in Latvian | metabolism in Catalan | metabolism in Croatian | metabolism in Albanian | metabolism in Urdu | metabolism in Bulgarian | metabolism in Danish | metabolism in Finnish | metabolism in Norwegian | metabolism in Romanian | metabolism in Swedish | metabolism in Farsi | metabolism in Macedonian | metabolism in Latin