Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

metabolism

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Metabolism
Metabolism (from metabole, "change" or metabolismos, "outthrow") is the set of life-sustaining chemical transformations within the cells of living organisms. These enzyme-catalyzed reactions allow organisms to grow and reproduce, maintain their structures, and respond to their environments. The word metabolism can also refer to all chemical reactions that occur in living organisms, including digestion and the transport of substances into and between different cells, in which case the set of reactions within the cells is called intermediary metabolism or intermediate metabolism.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Metabolismo
El metabolismo (del griego μεταβολή, cambio) es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula y en el organismo. Estos complejos procesos interrelacionados son la base de la vida a escala molecular, y permiten las diversas actividades de las células: crecerreproducirse, mantener sus estructuras, responder a estímulos, etc.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Métabolisme
Le métabolisme est l'ensemble des transformations moléculaires et énergétiques, régies par les principes de la thermodynamique, se déroulant de manière ininterrompue dans la cellule ou plus généralement chez l'organisme vivant. On définit une voie métabolique comme une séquence de réactions biochimiques qui, à partir d'un type de molécules et par transformations successives, produit un ou des composés donnés (exemples : glycolysesynthèse des protéinesphotosynthèse).

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Metabolism
Metabolism, även kallat ämnesomsättning, är ett sammanfattande namn på de processer där näringsämnen och läkemedel tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen. Här ingår ett mycket stort antal kemiska reaktioner. Dessa processer utgör grundvalen för själva livet. De gör det möjligt för cellerna att växa och föröka sig, att underhålla de strukturer som cellerna är uppbyggda av och att anpassa sig till förändringar i deras livsmiljö. Många av dessa kemiska reaktioner samverkar i välorganiserade kedjor, där en molekyl modifieras i flera steg från en form till en annan, med ett specifikt enzym för varje steg. Enzymerna är centrala för dessa processer, för de gör det möjligt för cellen att utföra termodynamiskt ofördelaktiga processer genom att dessa processer kopplas till processer som är termodynamiskt fördelaktiga. Detta kallas intermediär metabolism. Enzymerna gör också att cellen kan reglera processerna, det vill säga styra hur stor mängd molekyler som förändras, så att olika mängder produceras när förhållandena i omgivningen förändras.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Metabolizm
Jeżeli chcesz pomóc w tłumaczeniu to tutaj możesz to zrobić

Metabolizm, przemiana materii i energii - całokształt przemian biochemicznych i towarzyszących im przemian energii, zachodzących w komórkach żywych organizmów i stanowiących podłoże wszelkich zjawisk biologicznych.

Na metabolizm składają się tysiące różnych reakcji chemicznych, które tworzą szereg powiązanych z sobą cykli biochemicznych. Reakcje metaboliczne dzieli się na dwa, częściowo przeciwstawne procesy:

  • katabolizm - rozkład związków chemicznych występujących w żywności oraz wcześniej istniejących tkankach, który jest głównym źródłem energii potrzebnej do życia
  • anabolizm - synteza złożonych związków chemicznych, prowadząca do wzrostu masy organizmu i rozrostu jego tkanek, wymagająca zwykle wydatkowanie energii.
Równowaga procesów katabolicznych i anabolicznych decyduje o zachowaniu homeostazy żywych organizmów.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...

 
Metabolizm (architektura)
Metabolizm - styl architektoniczny stworzony przez japońską grupę Metabolism, złożoną z modernistycznych architektów i urbanistów, uczniów Kenzō Tange i działającą od 1959 do lat 70. XX wieku.

Metaboliści opierając się na marksistowskiej wizji społeczeństwa, projektowali utopijne miasta, które miały wyrażać jego żywotny rozwój. Najbardziej znana spośród nich jest wizja rozbudowy Tokio na pomoście przerzuconym przez zatokę. Struktury proponowane przez metabolistów były zbudowane hierarchicznie i przypominały drzewa lub fraktale. Metabolizm stanowił próbę pogodzenia funkcjonalistycznego dążenia do uporządkowania oraz późnomodernistycznych postulatów indywidualnego kształtowania. Na nowo definiował zależność między przestrzenią publiczną a prywatną. Architektura metabolistyczna świadomie nawiązywała do filmów science-fiction. Optymizm cechujący metabolizm przeminął po wystawie Expo w Osace w 1970.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| metabolism in English | metabolism in French | metabolism in Italian | metabolism in Spanish | metabolism in Dutch | metabolism in Portuguese | metabolism in German | metabolism in Russian | metabolism in Japanese | metabolism in Greek | metabolism in Korean | metabolism in Turkish | metabolism in Hebrew | metabolism in Arabic | metabolism in Thai | metabolism in Other Russian languages | metabolism in Polish | metabolism in Hungarian | metabolism in Czech | metabolism in Lithuanian | metabolism in Latvian | metabolism in Catalan | metabolism in Croatian | metabolism in Albanian | metabolism in Urdu | metabolism in Bulgarian | metabolism in Danish | metabolism in Finnish | metabolism in Norwegian | metabolism in Romanian | metabolism in Swedish | metabolism in Farsi | metabolism in Macedonian | metabolism in Latin