Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

meaning (linguistics)

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Meaning (linguistics)
In linguistics, meaning is what the source or sender expresses, communicates, or conveys in their message to the observer or receiver, and what the receiver infers from the current context.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Betekenis
De gebruikelijke omschrijving van de term betekenis is datgene in de werkelijkheid waar door middel van een teken (een woordgebaarvoorwerp of andersoortige betekenisdrager die verwijst naar een betekenis) naar wordt verwezen. De omgeving waarin dit plaatsvindt staat bekend als het "betekenisvormingsproces".

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Significado
Según Ferdinand de Saussure, el significado es el contenido mental que le es dado a este signo lingüístico. Es decir, es el concepto o idea que se asocia al signo en todo tipo de comunicación, como es el contenido mental. Éste depende de cada persona, ya que cada una le asigna un valor mental al significado, pero por convención este significado debe ser igual para realizar una comunicación óptima (ver definición).

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Bedeutung (Sprachphilosophie)
Bedeutung ist ein grundlegender Begriff der Linguistik und der Sprachphilosophie. Wichtig ist der Begriff zudem in der Informatik, speziell auch in der KI-Forschung, und in der Kognitionswissenschaft.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Znaczenie
Znaczenie w najogólniejszym ujęciu to pojęcie, które łączy to, co rejestrujemy naszymi zmysłami z jakimś symbolem. Znak, zdanie, gest, czy dźwięk nie mają znaczenia, jeśli nie odnoszą się do czegoś, co jest nam znane.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| meaning (linguistics) in English | meaning (linguistics) in Spanish | meaning (linguistics) in Dutch | meaning (linguistics) in Portuguese | meaning (linguistics) in German | meaning (linguistics) in Russian | meaning (linguistics) in Japanese | meaning (linguistics) in Hebrew | meaning (linguistics) in Polish | meaning (linguistics) in Hungarian | meaning (linguistics) in Lithuanian | meaning (linguistics) in Danish | meaning (linguistics) in Finnish