Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

masonic

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Freemasonry
Freemasonry is a fraternal organisation that traces its origins to the local fraternities of stonemasons, which from the end of the fourteenth century regulated the qualifications of masons and their interaction with authorities and clients. The degrees of freemasonry, its gradal system, retain the three grades of medieval craft guilds, those of Apprentice, journeyman or fellow (now called Fellowcraft), and Master Mason. These are the degrees offered by craft, or blue lodge Freemasonry. There are additional degrees, which vary with locality and jurisdiction, and are now administered by different bodies than the craft degrees.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Francmasonería
La francmasonería o masonería se define a sí misma como una institución discreta de carácter iniciático, no religiosa, filantrópica, simbólica y filosófica fundada en un sentimiento de fraternidad. Tiene como objetivo la búsqueda de la verdad a través de la razón y fomentar el desarrollo social y moral del ser humano, además del progreso social. Los masones se organizan en estructuras de base denominadas logias, que a su vez pueden estar agrupadas en una organización de ámbito superior normalmente denominada "Gran Logia", "Gran Oriente" o "Gran Priorato".

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Franc-maçonnerie
Le mot franc-maçonnerie désigne un ensemble de phénomènes historiques et sociaux très divers formant un espace de sociabilité qui recrute ses membres par cooptation et pratique des rites initiatiques faisant référence à un secret maçonnique et à l'art de bâtir.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Wikipedia Italiano L'enciclopedia libera

Download this dictionary
Masonic
Masonic (chiamata anche Lorena) è una Città fantasma nella Contea di Mono in California. Si trova a 10 miglia (16 km) nord est di Bridgeport. La città era divisa in tre parti chiamate Upper Town, Middle Town e Lower Town. La maggior parte delle poche rovine si trovano nella Middle Town. L'oro fu scoperto negli anni 60 del 1800 ma la produzione terminò già all'avvento del nuovo secolo. La popolazione raggiunse il picco di 1.000 abitanti.

Per saperne di più visita Wikipedia.org...


© Questo articolo utilizza materiale tratto da Wikipedia® ed è autorizzato sotto la licenza GNU Free Documentation License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Frimureri
Frimureri är den verksamhet som under detta namn bedrivs av ordenssällskap som vill verka för medlemmarnas personliga utveckling till bättre människor. Detta åstadkoms med hjälp av ritualer och upplevelser vid vilka man med hjälp av ett färgrikt bildspråk och med, i vissa system, religiösa referenser bibringas råd och kunskap om hur man bör leva sitt liv. Vanligt förekommande är också att logerna bedriver hjälpverksamhet och stödjer kultur och forskning inom angelägna ämnen. Till följd av de olika logernas och systemens karaktär finns ingen världsomspännande frimurerisk organisation, eftersom det inte vore möjligt. De flesta frimureriska system är endast till för män, men det finns även loger som endast accepterar kvinnor som medlemmar samt de som accepterar både män och kvinnor, så kallat samfrimureri.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| masonic in English | masonic in French | masonic in Italian | masonic in Spanish | masonic in Dutch | masonic in Portuguese | masonic in German | masonic in Russian | masonic in Japanese | masonic in Greek | masonic in Korean | masonic in Turkish | masonic in Hebrew | masonic in Arabic | masonic in Thai | masonic in Polish | masonic in Hungarian | masonic in Lithuanian | masonic in Latvian | masonic in Catalan | masonic in Croatian | masonic in Urdu | masonic in Bulgarian | masonic in Danish | masonic in Finnish | masonic in Norwegian | masonic in Romanian | masonic in Swedish | masonic in Ukrainian | masonic in Farsi