Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

map

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Map
A map is a visual representation of an area symbolic depiction highlighting relationships between elements of that space such as objectsregions, and themes.

See more at Wikipedia.org...

 
MAP (file format)
.MAP files are a type of debugging symbol.

See more at Wikipedia.org...

 
Map (disambiguation)
A map is a symbolic visual representation of an area.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Map
 • Ordner, een map voor het opbergen van papieren met een sluitmechaniek voorzien van een hefboom
 • Ringband, een map voor het opbergen van papieren met een klemsysteem dat uit vele ringen kan bestaan
 • Hangmap, een opbergmap die in een rek kan hangen
 • Directory, een groep bestanden en/of andere mappen
 • Associatieve array, een datacontainer in programmeertalen
 • Map (hogere-ordefunctie), in programmeertalen een hogere-ordefunctie die een functie toepast op elk element van een lijst
 • Level, een term gebruikt in computerspellen
 • map, de ISO 639-code voor het gros van de Austronesische talen
 • Morning-afterpil (MAP), een anticonceptiemiddel
 • MAP (Modified Atmosphere Packaging), het verpakken onder beschermende atmosfeer
 • Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP), oorspronkelijk MAP genoemd, een satelliet die temperatuurfluctuaties van de kosmische achtergrondstraling in kaart brengt

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
MAP
MAP steht als Abkürzung für:

Wissenschaft:

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Mittlere akustisch evozierte Potentiale
Mittlere AEP's (MAEP oder englisch AMLR (auditory middle latency response)) sind eine Untergruppe der akustisch evozierten Potentiale und wurden erstmals 1958 durch Geisler et al. beschrieben. Ihr Entstehungsort sind thalamische Bahnen und der Primäre Hörcortex. Im Gegensatz zu den FAEP werden nicht nur die Signalmaxima (P wie „positiv“), sondern auch die Minima bewertet (N wie „negativ“): Welle Po, Na, Pa, Nb (Laufzeit von 10 ms bis 80 ms).

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
MAP
MAP se refiere a:


Ver más en Wikipedia.org...

 
MAPA
MAPA o Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial es una prueba diagnóstica que registra las presiones arteriales del paciente durante un largo período (habitualmente un día completo) de manera similar a la prueba de Holter.

Ver más en Wikipedia.org...

 
Mapa
Un mapa es una representación gráfica y métrica de una porción de territorio generalmente sobre una superficie bidimensional, pero que puede ser también esférica como ocurre en los globos terráqueos. El que el mapa tenga propiedades métricas significa que ha de ser posible tomar medidas de distancias , ángulos o superficies sobre él, y obtener un resultado lo más exacto posible.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
MAP
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.
Cette page recense les différentes significations (codessiglesabréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres M, A et P.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Carte géographique
Une carte géographique est une représentation d'un espace géographique. Elle met en valeur l'étendue de cet espace, sa localisation relative par rapport aux espaces voisins, ainsi que la localisation des éléments qu'il contient. Les cartes servent également à représenter des phénomènes géographiques, c'est-à-dire des phénomènes dont la configuration spatiale produit du sens.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

| map in English | map in French | map in Italian | map in Spanish | map in Dutch | map in Portuguese | map in German | map in Russian | map in Japanese | map in Greek | map in Korean | map in Turkish | map in Hebrew | map in Arabic | map in Thai | map in Other Eastern-European languages | map in Other Western-European languages | map in Other Russian languages | map in Polish | map in Hungarian | map in Czech | map in Lithuanian | map in Latvian | map in Catalan | map in Croatian | map in Serbian | map in Albanian | map in Urdu | map in Slovenian | map in Bulgarian | map in Danish | map in Finnish | map in Norwegian | map in Romanian | map in Swedish | map in Ukrainian | map in Farsi | map in Macedonian | map in Afrikaans | map in Hindi