Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

macerate

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Maceration
Maceration may refer to:

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Maceratie
Maceratie (Latijn macerare: zacht maken, weken) is een zuiver fysisch proces waarbij een lichaam of voorwerp enige tijd wordt blootgesteld aan de inwerking van een vloeistof zoals water, olie of alcohol. Die vloeistof dient als oplosmiddel voor bepaalde bestanddelen hiervan. De vloeistof die de oplosbare stoffen heeft opgenomen, wordt maceraat genoemd. In tegenstelling tot wat gebeurt bij oplossing, blijven er onoplosbare delen over, zodat de oorspronkelijke vorm en structuur van het gemacereerde voorwerp grotendeels behouden blijft. In tegenstelling tot bij extractie, wordt bij maceratie geen warmte toegevoegd. Het wordt daarom ook wel 'koude extractie' genoemd.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

THE Eng-Cro Dictionary

Download this dictionary
macerate
trapiti (se) (postom)  
 
trapiti  
 
mekšati namakanjem  

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

Farsi dictionary

Download this dictionary
macerate

لاغر کردن ،(مج ).ظلم کردن بر،زجر دادن ،خيساندن ،خيس شدن


Dizionario inglese-italiano 1.0.012

Download this dictionary
MACERATE
MACERARE. MACERARSI


| macerate in English | macerate in French | macerate in Italian | macerate in Spanish | macerate in Dutch | macerate in Portuguese | macerate in German | macerate in Russian | macerate in Japanese | macerate in Greek | macerate in Korean | macerate in Turkish | macerate in Hebrew | macerate in Arabic | macerate in Thai | macerate in Other Western-European languages | macerate in Other Russian languages | macerate in Latvian | macerate in Catalan | macerate in Croatian | macerate in Serbian | macerate in Urdu | macerate in Bulgarian | macerate in Danish | macerate in Norwegian | macerate in Romanian | macerate in Swedish | macerate in Farsi | macerate in Macedonian