Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

méthane

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Methane
Methane ( or ) is a chemical compound with the chemical formula  (one atom of carbon and four atoms of hydrogen). It is the simplest alkane and the main component of natural gas. The relative abundance of methane makes it an attractive fuel. However, because it is a gas at normal conditions, it is difficult to store it.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Metano
El metano (del griego methy vino, y el sufijo -ano) es el hidrocarburo alcano más sencillo, cuya fórmula química es CH4.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Méthane
Le méthane est un composé chimique de formule chimique . Il a été découvert et isolé par Alessandro Volta entre 1776 et 1778. Il s'agit du plus simple des hydrocarbures, et plus précisément du premier terme de la famille des alcanes. Il est assez abondant dans le milieu naturel, ce qui en fait un combustible à fort potentiel. La combustion du méthane dans le dioxygène pur produit du dioxyde de carbone  et de l'eau  avec une importante libération d'énergie :
+ 2 → + 2 : ΔH = .

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Wikipedia Tiếng Việt – Bách khoa Toàn thư Mở Wikipedia

Download this dictionary
Mêtan
Mêtan, với công thức hóa học là CH4, là một hydrocacbon nằm trong dãy đồng đẳng ankan. Mêtan là hydrocacbon đơn giản nhất. Ở điều kiện tiêu chuẩn, mêtan là chất khí không màu, không vị. Nó hóa lỏng ở −162 °C, hóa rắn ở −183 °C, và rất dễ cháy. Một mét khối mêten ở áp suất thường có khối lượng 717 g.

Để biết thêm thông tin, hãy vào trang Wikipedia.org...


© Bài báo này sử dụng tư liệu từ Wikipedia® và được cấp phép theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU và theo Giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike.

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Metan
Den kemiska föreningen metan är det enklaste kolvätet, med den kemiska formeln CH4. Metan är en luktfri gas. När den säljs kommersiellt blandas den vanligen med små mängder illaluktande svavelföreningar såsom etylmerkaptan för att läckor lättare ska kunna upptäckas. Metan kallas även sumpgas, eftersom den bildas vid nedbrytning av organiskt material i syrefattiga miljöer, till exempel bottnen på kärr. Ett annat namn är gruvgas efter dess benägenhet att sippra ut i gruvgångar, där den sedan riskerar att antändas vilket gör den till ett allvarligt hot mot gruvarbetare - gasexplosioner kostar regelbundet människoliv. Metan är en växthusgas och ökade utsläpp från främst jordbruket anses vara en bidragande orsak till en förstärkt växthuseffekt.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| méthane in English | méthane in French | méthane in Italian | méthane in Spanish | méthane in Dutch | méthane in Portuguese | méthane in German | méthane in Russian | méthane in Japanese | méthane in Greek | méthane in Korean | méthane in Turkish | méthane in Hebrew | méthane in Arabic | méthane in Thai | méthane in Other Russian languages | méthane in Polish | méthane in Hungarian | méthane in Czech | méthane in Lithuanian | méthane in Latvian | méthane in Catalan | méthane in Croatian | méthane in Serbian | méthane in Albanian | méthane in Urdu | méthane in Bulgarian | méthane in Danish | méthane in Finnish | méthane in Norwegian | méthane in Romanian | méthane in Swedish | méthane in Farsi | méthane in Macedonian