Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

kofaktory

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Kofaktory
Kofaktoryzwiązki chemiczne, które są potrzebne enzymom do katalizowania konkretnych reakcji chemicznych. Niektóre kofaktory to związki nieorganiczne, takie jak atomy metali: cynku, żelaza, miedzi w odpowiednich formach. Inne, jak na przykład większość witamin, to związki organiczne, znane jako koenzymy.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Kofaktor
Kofaktor muže být:

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

| kofaktory in Polish | kofaktory in Czech