Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

klirens

Српска Википедија – Бесплатна енциклопедија

Download this dictionary
Klirens
U medicini, klirens je mera renalne eksrecione sposobnosti, kapaciteta organizma da se oslobodi leka u jedinici vremena. Mada u klirensu moze da ucestvuje vise organa, ovaj proces je prakticno sinoniman sa renalnim klirensom ili renalnim klirensom plazme. Svaka supstanca ima specificnan nacin uklanjanja koji zavisi od njenih filtracionih karakteristika. Klirens je funkcija glomerularne filtracije, sekrecije iz peritubularnih kapilara do nefrona, i reapsorpcije iz nefrona nazad u peritubularne kapilare. Klirans je konstantan u kinitici prvog stepena, zato sto se konstantna frakcija leka eliminise u jedinici vremena.

 За више информација, погледајте Wikipedia.org ...


© Овај чланак користи материјал са Википедија® и лиценциран је под ГНУ-ове Лиценце за слободну документацију и под слободне лиценце Ауторство-Делити под истим условима.

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Klirens
Klirens (współczynnik oczyszczania) - określa objętość osocza krwi oczyszczonej z danej substancji w jednostce czasu.

C - klirens (cm3/min)
U - stężenie substancji w moczu (mg/cm3)
P - stężenie substancji w osoczu (mg/cm3)
V - objętość moczu wydalonego przez nerki w ciągu minuty (cm3/min)


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

THE Cro-Eng Dictionary

Download this dictionary
klirens
clearance

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

EH Dictionary (HR EN)

Download this dictionary
klirens
clearance


| klirens in English | klirens in Polish | klirens in Serbian