Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

klirens

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Klirens
Klirens (współczynnik oczyszczania) - określa objętość osocza krwi oczyszczonej z danej substancji w jednostce czasu.

C - klirens (cm3/min)
U - stężenie substancji w moczu (mg/cm3)
P - stężenie substancji w osoczu (mg/cm3)
V - objętość moczu wydalonego przez nerki w ciągu minuty (cm3/min)


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

THE Cro-Eng Dictionary

Download this dictionary
klirens
clearance

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

EH Dictionary (HR EN)

Download this dictionary
klirens
clearance


| klirens in English | klirens in Polish