Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

klimat podzwrotnikowy

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Klimat podzwrotnikowy
Strefa klimatów podzwrotnikowych (subtropikalnych) obejmuje obszar na którym średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca wynosi +10°C i więcej w klimatach morskich  oraz 0°C i mniej w klimatach kontynentalnych, zaś opady występują przeważnie w chłodnym półroczu (w klimatach monsunowych latem). Pory roku wyznacza roczny przebieg temperatury, opadów. Wyróżnia się 5 typów tego klimatu:
  • morski (z odmianą monsunową)
  • pośredni (z odmianą monsunową)
  • trzy różniące się suchością klimaty kontynentalne.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| klimat podzwrotnikowy in Polish