Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

journalist

Babylon English-Polish

Download this dictionary
journalist
Rzecz. dziennikarz, dziennikarka

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Dziennikarz
Dziennikarz - osoba zajmująca się przygotowywaniem i prezentowaniem materiałów w środkach masowego przekazu.

Pierwotnie termin ten oznaczał osobę piszącą teksty w gazetach, wraz z rozwojem środków przekazu objął także osoby zajmujące się przygotowywaniem materiałów w radiutelewizji i internecie. Wśród dziennikarzy pojawiły się także pewne specjalności związane z tematem (np. dziennikarze sportowi czy technologiczni) lub sposobem uprawiania działalności (np. felietoniści - dziennikarz zajmujący się publicystyką, komentator czy reporter).


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

English Polish Dictionary

Download this dictionary
journalist
dziennikarz, żurnalista

Deutsch-Polnisch 0.25

Download this dictionary
Journalist
dziennikarz


| journalist in English | journalist in French | journalist in Italian | journalist in Spanish | journalist in Dutch | journalist in Portuguese | journalist in German | journalist in Russian | journalist in Japanese | journalist in Greek | journalist in Korean | journalist in Turkish | journalist in Hebrew | journalist in Arabic | journalist in Thai | journalist in Czech | journalist in Catalan | journalist in Croatian | journalist in Serbian | journalist in Albanian | journalist in Urdu | journalist in Bulgarian | journalist in Danish | journalist in Finnish | journalist in Norwegian | journalist in Romanian | journalist in Swedish | journalist in Farsi | journalist in Macedonian | journalist in Afrikaans | journalist in Hindi | journalist in Indonesian | journalist in Vietnamese | journalist in Malay | journalist in Filipino