Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

iransk

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Iran
Iran (persiska: ایران, Iran, vilket betyder ”ariernas land”), formellt Islamiska republiken Iran, är idag officiellt en islamisk republik i Mellanöstern och Kaukasien. Det gränsar till Afghanistan och Pakistan i öster, till Turkiet och Irak i väster och till ArmenienAzerbajdzjan (inklusive Nachitjevanenklaven) och Turkmenistan i norr. Ryssland är även Irans granne i norr genom Kaspiska havet. Landet har kust mot Kaspiska havet i norr och mot Persiska viken och Indiska oceanen i söder. Iran är tillsammans med Saudiarabien och Turkiet de största och viktigaste ekonomierna i Mellanöstern. Iran är världens 16:e största ekonomi.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Iranske språk
De iranske språkene utgjør en undergruppe av den indoiranske språkfamilien av de indoeuropeiske språkene.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Persisk (sprog)
Persisk, Farsi og Dari er en fællesbetegnelse for Iransk, Afghansk, Tadsjikisk og Qatar og Usbekistan. Det officielle sprog i Iran er persisk eller som det er bedre kendt som farsi og tales af alle i Iran. Andre taler Dari som i AfghanistanTadsjikistanUsbekistan og Qatar. Det er en anden form for farsi. Farsi tales af over 75 millioner mennesker.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
iransk

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
iransk
ايراني، مربوط به ايران


| iransk in German | iransk in Danish | iransk in Norwegian | iransk in Swedish | iransk in Farsi | iransk in Latin