Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

investering

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Investering
Een investering is een opoffering in tijd, geld (hierbij spreek men vaak van een kapitaalsinjectie) of mankracht (personeel) ten behoeve van een doel dat pas op lange termijn wordt behaald.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Investering
En investering är en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning. Kapitalinsatsen sker ofta som en utgift i pengar, men kan även vara en insats av andra former av resurser. Avkastningen kan antingen komma i form av ökade intäkter eller i form av minskade kostnader.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Investering
Investering er en utgift som forventes å lede til framtidig avkastning.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
investering

Babylon Dutch English dictionary

Download this dictionary
investering (de)
n. investment, expenditure of money or effort for future benefits


| investering in English | investering in Dutch | investering in German | investering in Croatian | investering in Norwegian | investering in Swedish | investering in Farsi | investering in Latin