Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

intubacja

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Intubacja
Intubacją nazywamy umieszczenie plastikowej rurki długości ok. 25 - 28 cm, zwanej rurką intubacyjną, w tchawicy pacjenta. Procedura jest wprowadzona z pomocą laryngoskopu.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| intubacja in Polish