Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

intrude

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Intrusion
An intrusion is liquid rock that forms under Earth's surface.  Magma from under the surface is slowly pushed up from deep within the earth into any cracks or spaces it can find, sometimes pushing existing country rock out of the way, a process that can take millions of years. As the rock slowly cools into a solid, the different parts of the magma crystallize into minerals. Many mountain ranges, such as the Sierra Nevada in California, are formed mostly by intrusive rock, large granite (or related rock) formations.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Intrusión (geología)
En geología, una intrusión es un cuerpo de roca ígnea que ha cristalizado desde el magma fundido bajo la superficie terrestre. Los cuerpos de magma que se solidifican subterráneamente antes de que emerjan a la superficie se llaman plutones, nombrados así por Plutón, el dios romano del inframundo. Correspondientemente, las rocas de este tipo son también conocidas como rocas plutónicas ígneas o rocas intrusivas ígneas, en contraste con las rocas extrusivas.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Intrusion (Geologie)
Intrusion bezeichnet in der Geologie generell das Eindringen von fließfähigem Material in bereits existierende Gesteinskörper (z. B. auch von Salzstöcken oder weichen Tonen in die überlagernden Schichten).

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Intruzja
Intruzja (z łac. intrusus = wepchnięty) – ciało skalne powstałe z zastygłej w głębi skorupy ziemskiej magmy, która wdarła się pomiędzy starsze utwory skalne. Magma unosi się w płytsze rejony skorupy ziemskiej w postaci diapiru, wciskając się pomiędzy skały otoczenia. Diapiry docierające w bezpośrednie sąsiedztwo powierzchni ziemi dają początek zjawiskom wulkanicznym, jednak większość takich ciał skalnych, na skutek powolnego schładzania, zastyga pomiędzy 5. a 30. kilometrem pod powierzchnią, tworząc ciała skalne określane jako plutony. Ich forma, wielkość i stosunek do skał otoczenia pozwala wyróżnić następujące typy intruzji:
  • intruzje zgodne – ściany intruzji są zgodne z płaszczyznami strukturalnymi, takimi jak warstwowanie lub uławicenie starszych skał, powierzchnie niezgodności czy też płaszczyzny tektoniczne. Zalicza się tu następujące intruzje:
silllakkolit (lakolit), lopolitfakolit,
  • intruzje niezgodne – ściany intruzji przekraczają powierzchnie strukturalne. W tej kategorii wyróżnia się:
dajki, żyły kominowe (nek wulkaniczny), żyły pierścienioweapofizy, etmolity, harpolity, batolity.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Wikipedia Português A enciclopédia livre

Download this dictionary
Intrusão
Em geologia, uma intrusão é um corpo de rocha ígnea que cristalizou de um magma derretido sob a superfície da Terra. As massas de magma que solidificam em profundidade, antes de atingirem a superfície terrestre, são designados plutões, de Plutão, o deus romano do submundo. Correspondentemente, as rochas deste tipo também são designadas como rochas ígneas plutónicas ou rochas ígneas intrusivas. Comparar com rochas extrusivas. A rocha que rodeia um plutão é chamada rocha encaixante.

Veja mais na Wikipédia.org...


© Esse artigo usa material da Wikipédia® sob a licença GNU Free Documentation License e sob nos termos da licença Creative Commons Attribution-ShareAlike

| intrude in English | intrude in French | intrude in Italian | intrude in Spanish | intrude in Dutch | intrude in Portuguese | intrude in German | intrude in Russian | intrude in Japanese | intrude in Greek | intrude in Korean | intrude in Turkish | intrude in Hebrew | intrude in Arabic | intrude in Thai | intrude in Other Eastern-European languages | intrude in Other Western-European languages | intrude in Other Russian languages | intrude in Polish | intrude in Hungarian | intrude in Czech | intrude in Latvian | intrude in Catalan | intrude in Croatian | intrude in Serbian | intrude in Albanian | intrude in Urdu | intrude in Slovenian | intrude in Bulgarian | intrude in Danish | intrude in Norwegian | intrude in Romanian | intrude in Swedish | intrude in Ukrainian | intrude in Farsi | intrude in Macedonian | intrude in Hindi