Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

international security

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
International Security
International Security is a peer-reviewed academic journal in the field of international and national security. It was founded in 1976 and is edited by the Belfer Center for Science and International Affairs at Harvard University and published four times a year by MIT Press, both of Cambridge, MA.

See more at Wikipedia.org...

 
International security
International security consists of the measures taken by nations and international organizations, such as the United Nations, to ensure mutual survival and safety. These measures include military action and diplomatic agreements such as treaties and conventions. International and national security are invariably linked. International security is national security or state security in the global arena.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Bezpieczenstwo miedzynarodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe − pojęcie z zakresu teorii stosunków międzynarodowych charakteryzujące bezpieczeństwo całej zbiorowości państw oraz system międzynarodowy, w jakim państwa te występują. Termin ten używany jest również dla określenia zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa narodowego. Na bezpieczeństwo międzynarodowe, oprócz sumy bezpieczeństwa pojedynczych państw, składają się też warunki, normy i mechanizmy międzynarodowe. Swym zakresem obejmuje ono także cele i wartości wspólne dla całego systemu międzynarodowego, tj. stabilność, pokój, równowagę i współpracę.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

THE Eng-Cro Dictionary

Download this dictionary
international security
međunarodna sigurnost  

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

EH Dictionary

Download this dictionary
international security
međunarodna sigurnost

English Croatian Dictionary

Download this dictionary
international security
međunarodna sigurnost


| international security in English | international security in Polish | international security in Croatian