Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

insect repellent

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Insect repellent
An insect repellent is a substance applied to skin, clothing, or other surfaces which discourages insects (and arthropods in general) from landing or climbing on that surface. There are also insect repellent products available based on sound production, particularly ultrasound (inaudibly high frequency sounds). These electronic devices have been shown to have no effect as a mosquito repellent by studies done by the EPA and many universities.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Répulsif
Un répulsif est une substance ou un appareil destiné à repousser certains animaux comme les moustiques et les mouches ou les animaux susceptible de venir endommager de jeunes plants forestiers.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Repelenty
Repelenty inaczej zwane środkami odstraszającymi lub odstraszaczami (łac. repellere = odstraszać, odrzucać) to środki chemiczne, organizmy żywe oraz urządzenia generujące światło lub dźwięki mające właściwość odstraszania niepożądanych w danym miejscu organizmów żywych. Ich stosowanie zaliczane jest do biologicznych (ekologicznych) metod ochrony. Niektóre ze środków odstraszających stosowane na zwierzęta zamknięte w klatce mogą prowadzić do ich śmierci (warunki eksperymentalne; chodzi tu zwłaszcza o dźwięki, źle znoszą je omacnica spichrzanka (Plodia interpunctella) oraz gryzonie) lecz w normalnych warunkach zwierzęta zachowujące swobodę mogą chroniony obszar opuścić, znajdując sobie inne miejsce żerowania. Stosowanie odstraszania nie zawsze wynika z troski o środowisko lub z poszanowania życia. W sytuacji gdy każde ugryzienie może spowodować zakażenie jakąś chorobą odzwierzęcą trudno sobie wyobrazić inny sposób zabezpieczenia człowieka przed kleszczami lub komarami. Działanie odstraszające repelentów może także wynikać z nieprzyjemnego zapachu lub w zawartych nich substancjach żrących, atakujących odnóża lub układ oddechowy.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Репелленты
Репелленты (от лат. repello — отгоняю, отталкиваю) — химические вещества, отпугивающие насекомых, например диметилфталатДЭТА.

Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

专业字典

Download this dictionary
insect repellent
驱虫药


| insect repellent in English | insect repellent in French | insect repellent in Italian | insect repellent in Spanish | insect repellent in German | insect repellent in Russian | insect repellent in Greek | insect repellent in Turkish | insect repellent in Hebrew | insect repellent in Arabic | insect repellent in Polish | insect repellent in Catalan