Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

indolent

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Indolent
Indolent may refer to:

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Indolenz
Indolenz (lat. indolentia Unempfindlichkeit gegen Schmerz; dolere leiden, auch: schmerzen) bedeutet Schmerzlosigkeit, Schmerzfreiheit, aber auch Gleichgültigkeit gegenüber Schmerzen im körperlichen wie auch im psychischen Sinn.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
BMG Entertainment
BMG Entertainment (Bertelsmann Music Group), fondée en 1987, était une des majors du disque jusqu'à sa fusion avec Sony Music Entertainment en 2005 (voir liste des principales major du disque). BMG est alors devenue part de la nouvelle entité, Sony BMG.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Lenistwo
Lenistwo (także: nieróbstwo, próżniactwo, pasożytnictwo, bumelanctwo, zbijanie bąków, nygusostwo, wygodnictwo) – apatyczny stan ducha powodujący zaniechanie jakiegoś wymaganego działania lub działań i powodujący przedłużenie czasu wypoczynku ponad uznane w danej chwili i dziedzinie normy. W skrajnej postaci skłonność do unikania jakiegokolwiek zajęcia może być symptomem apatii i prowadzić do depresji. Cechuje głównie istoty rozumne.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Лень
Лень — отсутствие или недостаток  трудолюбия, предпочтение свободного времени трудовой деятельности. Традиционно расценивается как порок, поскольку считается, что ленивый индивидуум является нахлебником общества. В то же время, в условиях интенсивной эксплуатации трудящихся, «лень» часто подразумевает естественную потребность в отдыхе. Предпочтение внерыночных, коммуникативных или культурных, благ вещественным также имеет следствием снижение трудолюбия.

Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

| indolent in English | indolent in French | indolent in Italian | indolent in Spanish | indolent in Dutch | indolent in Portuguese | indolent in German | indolent in Russian | indolent in Japanese | indolent in Greek | indolent in Korean | indolent in Turkish | indolent in Hebrew | indolent in Arabic | indolent in Thai | indolent in Other Eastern-European languages | indolent in Other Western-European languages | indolent in Other Russian languages | indolent in Polish | indolent in Hungarian | indolent in Czech | indolent in Latvian | indolent in Catalan | indolent in Croatian | indolent in Serbian | indolent in Urdu | indolent in Slovenian | indolent in Bulgarian | indolent in Danish | indolent in Finnish | indolent in Norwegian | indolent in Romanian | indolent in Swedish | indolent in Farsi | indolent in Macedonian | indolent in Latin