Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

hydrolaza

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Hydrolazy
Hydrolazy to enzymy rozcinające wiązanie chemiczne w procesie hydrolizy. Enzymy takie klasyfikowane są jako EC 3klasyfikacji numerycznej EC.

Przykłady hydrolaz:

proteazy
rozcinające białka (np. trypsyna)
nukleazy
rozcinające  kwasy nukleinowe (np rybonukleaza, DNAza)
glikozylazy
rozcinające węglowodany (np. amylaza)
amylazy
rozcinające cukry
lipazy
rozcinające tłuszcze

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Hydroláza
Hydrolasa nebo též hydroláza je enzym, který katalyzuje hydrolýzu – tedy rozkladnou reakci, kde je cinitelem rozkladu voda.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

TZ-one - Slovník cizích slov

Download this dictionary
hydroláza
skupina enzymů katalyzujících štěpení látek za účasti vody
| hydrolaza in Polish | hydrolaza in Czech