Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

hipoteza

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Hipoteza
Hipoteza (gr. hypóthesis - przypuszczenie) - osąd, teoria, które podlegają weryfikacji. Falsyfikacja to inaczej weryfikacja hipotez, brak wniosku falsyfikującego zmusza badacza do przyjęcia hipotezy, aż do następnej weryfikacji. Efektem może być sformułowanie prawa, lub zasady.

Falsyfikacja hipotezy jest jednoznacznie możliwa dla zjawisk:

  • w przypadku braku odzwierciedlenia przewidywania w mierzalnym parametrze zjawiska;
  • weryfikacja hipotez empirycznych, sformułowanych jako zdanie ogólne nie jest jednoznacznie możliwa (wynika to z istoty dowodu indukcyjnego)

Hipoteza:

  • wg Tadeusza Kotarbińskiego to "...takie przypuszczenie dotyczące zachodzenia pewnych zjawisk lub zależności, które pozwala wyjaśnić jakiś niewytłumaczalny dotąd problem"
  • wg Kazimierza Ajdukiewicza to "...nieprzyjęta jeszcze racja wyjaśnienia jakiegoś faktu, którą podajemy procedurze sprawdzania"
  • wg Józefa Pietera to "...naukowe przypuszczenie co do istnienia lub nieobecności danego faktu w określonym miejscu i czasie".

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

THE Cro-Eng Dictionary

Download this dictionary
hipoteza
supposition
 
postulate
 
hypothesis

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

Hrvatska Wikipedia – Slobodna enciklopedija

Download this dictionary
Hipoteza
Hipoteza je predloženo objašnjenje fenomena ili razumna pretpostavka koje predlaže mogucu korelaciju izmedu više fenomena. Termin se izvodi iz grckog jezika, hypotithenai znaci staviti ispod ili pretpostaviti. Znanstvenu hipotezu mora biti moguce provjeriti i opcenito se temelji na prethodnim opažanjima ili proširenjima znanstvenih teorija.

Za više informacija, pogledajte Wikipedia.org ...


© Ovaj clanak koristi materijal sa Wikipedije® i licenciran je pod GNU Licence za slobodnu dokumentaciju i pod licencom Creative Commons Imenovanje – Dijeli pod istim uvjetima.

EH Dictionary (HR EN)

Download this dictionary
hipoteza
supposition

Wikipedia na Bosanskom – Slobodna enciklopedija

Download this dictionary
Hipoteza
Hipoteza je predlozeno objasnjenje fenomena ili razumna pretpostavka koje predlaze mogucu korelaciju izmedu vise fenomena. Termin se izvodi iz grckog jezika, hypotithenai znaci staviti ispod ili pretpostaviti. Naucnu hipotezu mora biti moguce provjeriti i opcenito se temelji na prethodnim opazanjima ili prosirenjima znanstvenih teorija.

Za vise informacija, pogledajte Wikipedia.org...


© Ovaj clanak koristi material sa Wikipedije® i licenciran je po GNU licenca za slobodnu dokumentaciju i po Creative Commons Autorstvo – ShareAlike licenci.

| hipoteza in English | hipoteza in French | hipoteza in Hebrew | hipoteza in Polish | hipoteza in Croatian | hipoteza in Albanian | hipoteza in Slovenian