Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

heterotrof

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Heterotrofi
En heterotrof är en organism som till skillnad från en autotrof behöver konsumera en annan organism för att få energi, exempel på detta är den eukaryota djurcellen.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Organizm cudzozywny
Organizm cudzożywny, heterotroforganizm odżywiający się cudzożywnie. Organizmy cudzożywne to bakterie saprofityczne i pasożytniczeprotisty zwierzęce i grzybopodobnerośliny pasożytniczegrzyby i zwierzęta. Heterotrofy takie jak bakterie i grzyby są zaliczane do reducentów, czyli organizmów rozkładających martwą materię organiczną do prostych związków mineralnych, niezbędnych dla organizmów samożywnych.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Heterotrofi
Heterotrofi (fra gresk heteros, «en annen», «andre» og trophe, «føde», «ernæring») betegner i økologien og fysiologien leveviset av en organisme som dekker sitt energibehov ved å bryte ned energirikt organisk materiale . Dette må komme fra andre organismer, enten levende eller døde. Heterotrofe organismer er mao. ikke i stand til å dra nytte av sollysets energi slik som autotrofe organismer klarer. Ved nedbryting av organisk substans forbrenner heterotrofe organismer organiske forbindelser som karbohydratfett eller proteiner.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Büyük Türkçe -KürtçeSözlük 2.0

Download this dictionary
heterotrof, dış beslenen
KURDÎ: heterotrof
  

Tüm hakları serbesttir

Büyük Kürtçe-Türkçe Sözlük 2.0

Download this dictionary
heterotrof
TIRKÎ: heterotrof, dış beslenen
  

Tüm hakları serbesttir

| heterotrof in English | heterotrof in Spanish | heterotrof in Turkish | heterotrof in Polish | heterotrof in Czech | heterotrof in Catalan | heterotrof in Danish | heterotrof in Norwegian | heterotrof in Romanian | heterotrof in Swedish | heterotrof in Latin