Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

heteroseksualizm

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Heteroseksualizm
Heteroseksualizm – zaangażowanie psychoemocjonalne i pociąg seksualny względem osób odmiennej płci. Jedna z orientacji seksualnych obok biseksualizmuhomoseksualizmu i aseksualizmu.

Fakt, że zachowania heteroseksualne są dominujące w każdej populacji powoduje niekiedy, że inne orientacje seksualne postrzegane bywają jako psychopatologie. Takim przekonaniom przeczą jednak środowiska medyczne (WHO) i psychologiczne (APA).

Według przedstawicieli niektórych religii, takich jak katolicyzmislam i mormonizm, dopuszczalne moralnie są jedynie kontakty heteroseksualne w ramach małżeństwa, prowadzące do prokreacji (wszystkie inne w tym seks heteroseksualny z użyciem środków antykoncepcyjnych, a także seks homoseksualny uważane są za grzech).


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| heteroseksualizm in Polish