Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

heterocyclic compound

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Heterocyclic compound
A heterocyclic compound is a cyclic compound that has atoms of at least two different elements as members of its ring(s). The counterparts of heterocyclic compounds are homocyclic compounds, the rings of which are made of a single element.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Compuesto heterocíclico
Los compuestos heterocíclicos son compuestos orgánicos cíclicos en los que al menos uno de los componentes del ciclo es de un elemento diferente al carbono. Los átomos distintos de carbono presentes en el ciclo se denominan heteroátomos, siendo más comunes los heteroátomos de nitrógenooxígeno y azufre.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Hétérocycle
Les hétérocycles sont une classe de composés chimiques dans lesquels un atome ou plus d'un carbocycle est remplacé par un hétéroatome comme l'oxygène, l'azote, le phosphore, le soufre, etc. Les hétérocycles les plus courants contiennent de l'azote ou de l'oxygène. Un très grand nombre de substances naturelles et de médicaments sont des hétérocycles. Approximativement deux tiers des publications en chimie concernent de près ou de loin les hétérocycles.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Heterocykliska föreningar

© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Zwiazki heterocykliczne
Związki heterocykliczne to niezbyt jasne pojęcie, stosowane różnie w zależności od kontekstu. Ogólnie jest to taki rodzaj związków chemicznych, w których pierścienie są zbudowane z więcej niż jednego rodzaju atomu (np. siarki i węgla).

W "typowej" chemii organicznej, za związek hetorocykliczny uważa się każdy związek cykliczny, który zawiera w swojej strukturze inny, oprócz węgla, atom. Jednak nawet w obrębie chemii organicznej nie zawsze się rozumie ten termin w ten sposób, często wyłączając z niego związki cykliczne zawierające oprócz węgla także tlen jak np: cukry oraz etery cykliczne i koronowe. W przypadku wielu związków chemicznych, które są "standardowo" zbudowane z regularnie występujących dwóch rodzajów atomów (np: tlenu i węgla patrz eter koronowy lub z krzemu i tlenu patrz cyklosiloksany, lub azotu i fosforu patrz fosfazen) terminu "związek heterocykliczny" używa się dopiero wtedy, gdy w cyklu pojawiają się jeszcze jakieś inne atomy, np: azotu lub w przypadku cyklosiloksanów i fosfazenów - paradoksalnie - węgla.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| heterocyclic compound in English | heterocyclic compound in French | heterocyclic compound in Spanish | heterocyclic compound in Portuguese | heterocyclic compound in Russian | heterocyclic compound in Japanese | heterocyclic compound in Turkish | heterocyclic compound in Hebrew | heterocyclic compound in Arabic | heterocyclic compound in Polish | heterocyclic compound in Finnish | heterocyclic compound in Swedish | heterocyclic compound in Farsi