Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

habitation

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Habitation

© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Logement
Un logement est un lieu d'habitation. C'est un local, un appartement ou une maison et plus généralement tout endroit où une ou plusieurs personnes peuvent s'abriter, en particulier pour se détendre, dormir, manger et vivre en privé. C'est un endroit pour s'abriter (héberger) le jour et la nuit.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Bostad
En bostad är ett hus, ett rum eller en lägenhet som en eller flera människor stadigvarande bor i. En bostad innehåller utrymmen för matlagninghygien och sömn. Därtill ofta utrymmen för umgänge, familjeliv och högtidligare tillfällen. Som bostadshus definieras oftast hus där minst halva arean är avsedd som bostadsutrymme.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Siedlisko

© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Asunto
Asunto on ihmisen käyttämä asumista, elämistä ja kotia varten rakennettu suojattu tila.

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

| habitation in English | habitation in French | habitation in Italian | habitation in Spanish | habitation in Dutch | habitation in Portuguese | habitation in German | habitation in Russian | habitation in Japanese | habitation in Greek | habitation in Korean | habitation in Turkish | habitation in Hebrew | habitation in Arabic | habitation in Thai | habitation in Other Eastern-European languages | habitation in Other Western-European languages | habitation in Other Russian languages | habitation in Polish | habitation in Hungarian | habitation in Czech | habitation in Latvian | habitation in Catalan | habitation in Croatian | habitation in Serbian | habitation in Albanian | habitation in Urdu | habitation in Slovenian | habitation in Estonian | habitation in Bulgarian | habitation in Danish | habitation in Finnish | habitation in Norwegian | habitation in Romanian | habitation in Swedish | habitation in Ukrainian | habitation in Farsi | habitation in Macedonian | habitation in Latin | habitation in Hindi