Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

habitation

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Habitation

© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Habitation
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.
  • Habitation est un synonyme de logement.
  • Aux Antilles et en Guyane, une habitation désigne une exploitation sucrière.
  • Une habitation agricole est un espace sur lequel vivent et travaillent des agriculteurs.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Wikipedia Português A enciclopédia livre

Download this dictionary
Habitação
Habitação ou espaço doméstico é o nome dado ao lugar onde o ser humano vive.

Veja mais na Wikipédia.org...


© Esse artigo usa material da Wikipédia® sob a licença GNU Free Documentation License e sob nos termos da licença Creative Commons Attribution-ShareAlike

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Bostad
En bostad är ett hus, ett rum eller en lägenhet som en eller flera människor stadigvarande bor i. En bostad innehåller utrymmen för matlagninghygien och sömn. Därtill ofta utrymmen för umgänge, familjeliv och högtidligare tillfällen. Som bostadshus definieras oftast hus där minst halva arean är avsedd som bostadsutrymme.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Asunto
Asunto on ihmisen käyttämä asumista, elämistä ja kotia varten rakennettu suojattu tila.

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

| habitation in English | habitation in French | habitation in Italian | habitation in Spanish | habitation in Dutch | habitation in Portuguese | habitation in German | habitation in Russian | habitation in Japanese | habitation in Greek | habitation in Korean | habitation in Turkish | habitation in Hebrew | habitation in Arabic | habitation in Thai | habitation in Other Eastern-European languages | habitation in Other Western-European languages | habitation in Other Russian languages | habitation in Polish | habitation in Hungarian | habitation in Czech | habitation in Latvian | habitation in Catalan | habitation in Croatian | habitation in Serbian | habitation in Albanian | habitation in Urdu | habitation in Slovenian | habitation in Estonian | habitation in Bulgarian | habitation in Danish | habitation in Finnish | habitation in Norwegian | habitation in Romanian | habitation in Swedish | habitation in Ukrainian | habitation in Farsi | habitation in Macedonian | habitation in Latin | habitation in Hindi