Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

glukoza

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Glukoza
Natalia Ilinichna Ionova , better known by her stage name Glukoza (, literally "glucose"), is a Russian singer.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Natalja Iljinitschna Ionowa
Natalja Iljinitschna Ionowa (; * 7. Juni 1986 in Sysran) ist eine russische Popsängerin. Sie ist Sängerin der Band Glukoza.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Glukoza
Natalia Ilinichna Ionova (ruso: Наталья Ильинична Ионова, nacida el 7 de junio, 1986, MoscúRusia), mejor conocida bajo su nombre artístico Glukoza (ruso: Глюк’☺ZA, literalmente "glucosa") es una cantante rusa de pop.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Glukoza
Glukoza, de son vrai nom Natalia Ilinitchna Ionova (en ), née le 7 juin 1986 à Syzran, est une chanteuse russe. Son nom de scène signifie Glucose.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Glukoza
Glukoza (inaczej: glukopiranoza, glikoza, dekstroza (α-D-glukopiranoza), cukier gronowy, cukier skrobiowy, C6H12O6) - węglowodan - aldoheksoza, należący do cukrów prostych.

Glukoza jest podstawowym związkiem energetycznym dla większości organizmów, jest rozkładana w procesie glikolizy na kwas pirogronowy. Jest ona składowana w formie polimerów - skrobi i glikogenu. Jest ona również wykorzystywana jako substrat wielu procesów zachodzących w komórce - m.in. do produkcji celulozy.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| glukoza in English | glukoza in French | glukoza in Spanish | glukoza in German | glukoza in Russian | glukoza in Polish | glukoza in Czech | glukoza in Croatian | glukoza in Albanian | glukoza in Norwegian