Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

geopolitical

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Geopolitics
Geopolitics (from Greek γη ge "earth/land" and πολιτική politikē "politics") is the study of the effects of geography (both human and physical) on international politics and international relations. Geopolitics is a method of foreign policy analysis which seeks to understand, explain, and predict international political behaviour primarily in terms of geographical variables. Typical geographical variables are the physical location, size, climate, topographydemography, natural resources, and technological advances of the state being evaluated. Traditionally, the term has applied primarily to the impact of geography on politics, but its usage has evolved over the past century to encompass wider connotations.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Geopolitiek
De term geopolitiek kan op verschillende wijzen gedefinieerd worden. Sommigen benaderen het als "het streven om politieke doelen te bereiken op basis van geografisch gefundeerde argumenten". Van Dale definieert Geopolitiek als “de wetenschap van de invloed van de aardrijkskundige gesteldheid op staatkundige vraagstukken.” De Zweed Rudolf Kjellén stelde in 1924 dat Geopolitiek "de leer was van de staat als geografisch organisme of als ruimtelijk fenomeen". De Belgische historicus Jan Van Houtte definieerde Geopolitiek in 1945 als “deze tak van de aardrijkskunde en van de politieke wetenschap die de werking van het milieu op de politieke bedrijvigheid van den mensch, en van den mensch op de politieke gesteltenis van het milieu bestudeert.” In 2005 definieerde de Belgische politicoloog David Criekemans 'Geopolitiek' als “het wetenschappelijk studieveld behorende tot zowel de Politieke Geografie als de Internationale Betrekkingen, die de wisselwerking wil onderzoeken tussen de politiek handelende mens en zijn omgevende territorialiteit (in haar drie dimensies; fysisch-geografisch, menselijk-geografisch en ruimtelijk)". Voor wat de studie van de ‘praktische geopolitiek’ betreft (de dagelijkse praktijk van staatkunde), betekent dit dat men aandacht heeft voor de vraag in welke mate de eerder genoemde wisselwerking een invloed genereert op het (buitenlands) beleid of op de relatieve ‘machtspositie’ van de politieke entiteit welke men wenst te analyseren.”

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Geopolítica
La geopolítica es la ciencia que, a través de la geografía política, los estudios regionales y la historia, estudia la causalidad espacial de los sucesos políticos y sus futuros efectos.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Geopolitik
Als Geopolitik wird die politikwissenschaftliche Interpretation geographischer Gegebenheiten bezeichnet. Für militärische Erwägungen ist vor allem die Subdisziplin der Geostrategie von Bedeutung.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
ژئوپليتيک

© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

| geopolitical in English | geopolitical in French | geopolitical in Italian | geopolitical in Spanish | geopolitical in Dutch | geopolitical in Portuguese | geopolitical in German | geopolitical in Russian | geopolitical in Japanese | geopolitical in Greek | geopolitical in Korean | geopolitical in Turkish | geopolitical in Hebrew | geopolitical in Arabic | geopolitical in Other Western-European languages | geopolitical in Polish | geopolitical in Hungarian | geopolitical in Czech | geopolitical in Lithuanian | geopolitical in Latvian | geopolitical in Croatian | geopolitical in Urdu | geopolitical in Bulgarian | geopolitical in Danish | geopolitical in Norwegian | geopolitical in Swedish | geopolitical in Ukrainian | geopolitical in Farsi