Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

function

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Function
Function may refer to:

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Functie
 • functie (positie), een positie (verzameling van taken, rechten en plichten) binnen een organisatie
  • functieomschrijving, een weergave van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor een bepaalde functie
 • functie (sociologie), de invloed van een sociaal fenomeen op andere fenomenen
 • functie (taak), een taak of doel van iets
  • functie (biologie), een taak of doel van de te onderscheiden structuren (organismen, organen, cellen,...)
   • fysiologie, bestudeerd de werking van de te onderscheiden structuren (organismen, organen, cellen,...)
  • functie (psychologie), een taak of doel van een gedrag
   • functieleer, bestudeerd de werking van de hersenen of mechanismen die in een gedrag een rol spelen
 • functie (wiskunde), een regel (relatie) die ten hoogste één uitvoer toekent aan elke invoer (ook striktere definities zijn in omloop)
 • een subprogramma (informatica)

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Función
El término función puede referirse a:
 • Función (biología) - la actividad específica de un órgano, de un tejido, de una célula o de un organelo.
 • En Administración, función es lo que relaciona determinado componente al objetivo de un sistema administrativo. Ejemplo: función marketing.
 • Función (industria) - la acción de un producto o uno de sus constituyentes.
 • Función pública, una actividad en un organismo del Estado.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Funktion
Funktion (von ‚Tätigkeit‘, ‚Verrichtung‘) steht für

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Fonction
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.
Le mot fonction est employé dans plusieurs domaines :
Sciences

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| function in English | function in French | function in Italian | function in Spanish | function in Dutch | function in Portuguese | function in German | function in Russian | function in Japanese | function in Greek | function in Korean | function in Turkish | function in Hebrew | function in Arabic | function in Thai | function in Other Eastern-European languages | function in Other Western-European languages | function in Other Russian languages | function in Polish | function in Hungarian | function in Czech | function in Lithuanian | function in Latvian | function in Catalan | function in Croatian | function in Serbian | function in Albanian | function in Urdu | function in Slovenian | function in Estonian | function in Bulgarian | function in Danish | function in Finnish | function in Norwegian | function in Romanian | function in Swedish | function in Ukrainian | function in Farsi | function in Macedonian | function in Afrikaans | function in Latin | function in Hindi