Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

fruity

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Fruit
In botany, a fruit is a part of a flowering plant that derives from specific tissues of the flower, one or more ovaries, and in some cases accessory tissues. Fruits are the means by which these plants disseminate seeds. Many of them that bear edible fruits, in particular, have propagated with the movements of humans and animals in a symbiotic relationship as a means for seed dispersal and nutrition, respectively; in fact, humans and many animals have become dependent on fruits as a source of food. Fruits account for a substantial fraction of the world's agricultural output, and some (such as the apple and the pomegranate) have acquired extensive cultural and symbolic meanings.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Fruity
Fruity is het zesde album van de Britse band Blue Mink. Het is opgenomen in de Morgan Studio's in Londen, een soort thuisbasis voor deze sessiemuzikanten, die eigenlijk Blue Mink erbij deden. De muziek is erg ritmisch voor die tijd.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Fruta
Se denomina fruta a aquellos frutos comestibles obtenidos de plantas cultivadas o silvestres que, por su sabor generalmente dulce-acidulado, por su aroma intenso y agradable, y por sus propiedades nutritivas, suelen consumirse mayormente en su estado fresco, como jugo y/o como postre (y en menor medida, en otras preparaciones), una vez alcanzada la madurez organoléptica, o luego de ser sometidos a cocción.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Fruit (homonymie)
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Frukt
En frukt är i botanisk mening blomväxtdelar som bildas för att fortplantning av växten ska kunna ske. I vardaglig mening syftar frukt på större botaniska frukter med sött och saftigt kött. Bär kan på samma vardagliga sätt ses som en undergrupp av frukt, nämligen frukter som är så små så man kan stoppa många av dem i munnen samtidigt. Även örter, som banan, kan i vardaglig mening räknas som en frukt. Många bär och nötter botaniska frukter, men inte frukter i vardaglig mening. Frukten, i botanisk mening, bildas av bladlika organ i mitten av blomman som kallas fruktblad. På dessa sitter fröämnena. Fruktblad kan vara fria från varandra och bilda vardera en pistill, eller sammanväxta och bilda en gemensam pistill. Den nedre delen av pistillen, med fröämnena, kallas fruktämne.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| fruity in English | fruity in French | fruity in Italian | fruity in Spanish | fruity in Dutch | fruity in Portuguese | fruity in German | fruity in Russian | fruity in Japanese | fruity in Greek | fruity in Korean | fruity in Turkish | fruity in Hebrew | fruity in Arabic | fruity in Thai | fruity in Other Russian languages | fruity in Polish | fruity in Hungarian | fruity in Czech | fruity in Lithuanian | fruity in Latvian | fruity in Albanian | fruity in Urdu | fruity in Bulgarian | fruity in Danish | fruity in Finnish | fruity in Norwegian | fruity in Romanian | fruity in Swedish | fruity in Farsi | fruity in Macedonian