Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

fret

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Fret
A fret is a raised element on the neck of a stringed instrument. Frets usually extend across the full width of the neck. On most modern western fretted instruments, frets are metal strips inserted into the fingerboard. On some historical instruments and non-European instruments, frets are made of pieces of string tied around the neck.

See more at Wikipedia.org...

 
Fret (disambiguation)
A fret is a raised portion on the neck of a stringed instrument.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Fret

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Fret (muziek)
Een fret is een mechanisme om snaren tijdens het bespelen van een snaarinstrument zodanig in te korten dat de snaar vrij kan trillen tussen twee vaste, precies gedefinieerde punten. De vingers worden vlak achter de fret neergezet. Frets liggen meestal in de toets van een snaarinstrument vast, zoals bij de gitaar, maar kunnen ook in de vorm van plastic of leren "touwtjes" worden uitgevoerd, waardoor ze verplaatsbaar zijn, zoals bij de saz. Dit principe is al erg oud. De vedel en de viola da gamba - snaarinstrumenten uit de Renaissance - hebben een verplaatsbare fret, die in de regel bunde wordt genoemd.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Förster Resonance Energy Transfer
 
Förster resonance energy transfer
Förster resonance energy transfer (of Fluorescence resonance energy transfer) (of FRET) is een techniek om bindingen tussen fluorescente moleculen op nanometerschaal (10 nm) te meten.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
FRET
 
Traste
Un traste es la separación que existe en el diapasón del mástil de muchos instrumentos de cuerda, en la mayoría de los instrumentos modernos los trastes son finas tiras de metal (alpaca, níquel o acero) incrustadas en el diapasón. En algunos instrumentos antiguos no procedentes de Europa se usaban cuerdas atadas al mástil a modo de trastes.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
FRET
 
Fret
Fret kann mehrere Bedeutungen haben:
  • Bund, auch fret genannt, als Element von Saiteninstrumenten; dazu:
  • Förster-Resonanzenergietransfer oder auch Fluoreszenz-Resonanzenergietransfer, ein physikalischer Prozess der Energieübertragung bei kleinsten Abständen
  • Geschäftsbereich des Güterbahnverkehrs der französischen Staatsbahn SNCF

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Bund (Saiteninstrument)
Ein Bund ist eine Erhebung auf dem Griffbrett eines Saiteninstruments, die meistens über die gesamte Breite des Griffbretts verläuft. Bei den meisten heutigen westlichen Instrumenten sind die Bünde in das Griffbrett eingelassene Stäbchen aus Metall. Bei historischen und nicht-westlichen Instrumenten sind die Bünde aus Schnur oder Darm quer um den Hals gebunden, woher auch der Name „Bund“ stammt.

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Fluorescence resonance energy transfer

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation

Wikipédia Français

Download this dictionary
Fret
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Frette
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Transfert d'énergie entre molécules fluorescentes
Le transfert d'énergie entre molécules fluorescentes ou transfert d'énergie par résonance de type Förster (FRETacronyme de l'anglais Förster resonance energy transfer), bien qu’observé par Perrin au début du , est décrit pour la première fois par Förster en 1946. Les applications de cette approche à l’étude des interactions protéiques apparaîtront vers la fin du .

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

| fret in English | fret in French | fret in Italian | fret in Spanish | fret in Dutch | fret in Portuguese | fret in German | fret in Russian | fret in Japanese | fret in Greek | fret in Korean | fret in Turkish | fret in Hebrew | fret in Arabic | fret in Thai | fret in Other Western-European languages | fret in Other Russian languages | fret in Polish | fret in Hungarian | fret in Czech | fret in Latvian | fret in Catalan | fret in Croatian | fret in Serbian | fret in Albanian | fret in Urdu | fret in Slovenian | fret in Estonian | fret in Bulgarian | fret in Danish | fret in Finnish | fret in Norwegian | fret in Romanian | fret in Swedish | fret in Farsi | fret in Macedonian | fret in Hindi