Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

franska

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
French language
French ( or ) is a Romance language spoken as a first language in France, the Romandy region in SwitzerlandWallonia and Brussels in BelgiumMonaco, the provinces of QuebecOntario and New Brunswick (Acadia region) in Canada, the Acadiana region of the U.S. state of Louisiana, the northern parts of the U.S. states of MaineNew Hampshire and Vermont in the New England region, and by various communities elsewhere. Other speakers of French, who often speak it as a second language, are distributed throughout many parts of the world, the largest numbers of whom reside in Francophone Africa. In Africa, French is most commonly spoken in Gabon (where 80% report fluency), Mauritius (78%), Algeria (75%), Senegal and Côte d'Ivoire (70%). French is estimated as having 110 million native speakers and 190 million more second language speakers.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Franska
Denna artikel handlar om franska språket, för brödet franska se franskbröd.
Franska är ett av de största romanska språken och räknas som världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner. Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska. Det är officiellt eller administrativt språk i ett flertal internationella organisationer, kommittéer och föreningar som Europeiska unionen (där det är ett av två arbetsspråk), Internationella Olympiska KommitténFörenta nationernaAfrikanska unionenVärldspostföreningenVärldshandelsorganisationenFINAFIAWorld Anti-Doping AgencyInternationella domstolen i HaagInternationella byrån för mått och viktEuropeiska Radio- och TV-unionenInterpol, med flera.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
franska
I språk francese
II kul pan blanc

Svenska Sällskapet för Interlingua
 
Franska Kongo

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
franska
زبان فرانسه، نوعي نان فرانسوي


swedish to farsi

Download this dictionary
franska
  خلا ل کردن (باقلا وامثال ان), مقشر کردن, : فرانسوي, فرانسه, زبان فرانسه, فرانسوي کردن.
  | franska in English | franska in Swedish | franska in Farsi | franska in Latin