Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

foss

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Foss
Foss may refer to

See more at Wikipedia.org...

 
Free and open-source software
Free and open-source software (FOSS) is computer software that can be classified as both free software and open source software. That is, anyone is freely licensed to use, copy, study, and change the software in any way, and the source code is openly shared so that people are encouraged to voluntarily improve the design of the software. This is in contrast to proprietary software, where the software is under restrictive copyright and the source code is usually hidden from the users.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Foss

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Free and Open Source Software
 
Vrije software en opensourcesoftware
Vrije software en opensourcesoftware (Engels: free and open-source software, afgekort FOSS of F/OSS), de verzamelterm voor vrije software en opensourcesoftware, is software waarvan de licentie aan gebruikers het recht geeft om de software naar eigen inzicht te gebruiken, aan te passen, te verbeteren en de broncode inclusief aanpassingen te verspreiden doordat de broncode volledig vrij beschikbaar is. De Engelse term free and open-source software bevat het woord free (vrijheid). Om verwarring te voorkomen (het Engels heeft namelijk meerdere betekenissen voor free) wordt soms de term FLOSS gebruikt, waarbij de 'L' staat voor Libre (Frans voor "vrij"). Het benadrukt nog eens dat het bij vrije software draait om vrijheden en niet zozeer om kosten.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
FOS
 
Fos

© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Software libre y de código abierto
El software libre y de código abierto (también conocido como FOSS o FLOSS, siglas de free/libre and open source software, en inglés) es el software que está licenciado de tal manera que los usuarios pueden estudiar, modificar y mejorar su diseño mediante la disponibilidad de su código fuente.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Foss
Die Abkürzung bzw. das Akronym FOSS steht für

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Foß
Foß ist der Familienname folgender Personen:

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Free/Libre Open Source Software
Die Begriffe Free/Libre Open Source Software bzw. Free and Open Source Software und ihre Akronyme FLOSS bzw. FOSS sind hybride Begriffe für Freie Software und Open-Source-Software. Die Begriffe werden häufig genutzt, um den nicht gelösten Namensstreit zwischen den beiden Bewegungen zu umgehen.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
FOSS

© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

| foss in English | foss in French | foss in Italian | foss in Spanish | foss in Dutch | foss in Portuguese | foss in German | foss in Russian | foss in Greek | foss in Polish | foss in Hungarian | foss in Czech | foss in Catalan | foss in Bulgarian | foss in Danish | foss in Finnish | foss in Norwegian | foss in Swedish | foss in Farsi