Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

flowering plant

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Flowering plant
The flowering plants (angiosperms), also known as Angiospermae Lindl. or Magnoliophyta, are the most diverse group of land plants. Angiosperms are seed-producing plants like the gymnosperms and can be distinguished from the gymnosperms by a series of synapomorphies (derived characteristics). These characteristics include flowersendosperm within the seeds, and the production of fruits that contain the seeds. Etymologically, means a plant that produces seeds within an enclosure; they are fruiting plants, although more commonly referred to as flowering plants.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Magnoliophyta
Las angiospermas, comúnmente llamadas plantas con flores (taxón Magnoliophyta o Angiospermae), son las plantas con semilla cuyas flores poseen verticilos o espirales ordenados de sépalospétalosestambres y carpelos, y los carpelos encierran a los óvulos y reciben el polen sobre su superficie estigmática en lugar de directamente sobre el óvulo como en las gimnospermas. En algunos textos se considera que únicamente las angiospermas son plantas con flores, ya que la floración de otras espermatofitas es diferente.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Magnoliophyta
La division des Magnoliophyta (ou Angiospermes) regroupe les plantes à fleurs, et donc les végétaux qui portent des fruits. Angiosperme signifie « graine dans un récipient » en grec par opposition aux gymnospermes (graine nue). Ils représentent la plus grande partie des espèces végétales terrestres, avec de à espèces. Les Angiospermes comprennent les Dicotylédones et les Monocotylédones.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Gömfröväxter
Till gruppen gömfröväxter eller blomväxter (Angiospermae eller Anthophyta) räknas en stor majoritet av växtarterna, ungefär 250 000. De karaktäriseras av att de har blommor och frukt.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Okrytonasienne
Okrytonasienne, okrytozalążkowe (Magnoliophytasyn. Angiospermae) - gromada roślin naczyniowych charakteryzujących się zredukowanym gametofitem oraz brakiem rodni i plemniSporofity są pokaźne, a kwiat jest często obupłciowy. Części wytwarzające gamety to słupki i pręciki. Słupki powstają ze zrośniętych owocolistków. Pręciki zbudowane są z nitki i główki. W główce występują najczęściej 2 pylniki. W pylnikach powstają mikrozarodniki, z których następnie rozwijają się ziarna pyłku, które wytwarzają tzw. jądra plemnikowe (nieruchome plemniki).

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| flowering plant in English | flowering plant in French | flowering plant in Spanish | flowering plant in Portuguese | flowering plant in Russian | flowering plant in Japanese | flowering plant in Greek | flowering plant in Korean | flowering plant in Turkish | flowering plant in Hebrew | flowering plant in Arabic | flowering plant in Polish | flowering plant in Hungarian | flowering plant in Lithuanian | flowering plant in Latvian | flowering plant in Catalan | flowering plant in Croatian | flowering plant in Urdu | flowering plant in Bulgarian | flowering plant in Finnish | flowering plant in Norwegian | flowering plant in Romanian | flowering plant in Swedish