Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

first instance

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Trial court
A trial court or court of first instance is a court in which trials take place. Such courts are said to have original jurisdiction.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Tribunal de Justicia de Primera Instancia de la Unión Europea

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Tribunal (Union européenne)
Le Tribunal, anciennement connu sous le nom de Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE), est le juge de droit commun du droit de l'Union.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Sad Pierwszej Instancji
Sąd Pierwszej Instancji (franc. Tribunal de Premiere Instance) - trybunał powołany na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego, w celu odciążenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zaczął działać z dniem 1 stycznia 1989 roku. Jego siedziba mieści się w Luksemburgu, rozprawy odbywają się w języku francuskim.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Babylon English-Turkish

Download this dictionary
first instance
ilk dava (Hukuk), baştaki dava; ilk an


| first instance in English | first instance in French | first instance in Italian | first instance in Spanish | first instance in Dutch | first instance in Portuguese | first instance in German | first instance in Japanese | first instance in Korean | first instance in Turkish | first instance in Hebrew | first instance in Arabic | first instance in Polish | first instance in Danish | first instance in Swedish