Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

filozofia religii

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Filozofia religii
Filozofia religii - dziedzina filozofii, której głównym przedmiotem badań jest religia; zajmuje się istotą religii, jest stosunkiem do metafizykiepistemologii i antropologii. W przeciwieństwie do teologii nie zakłada ona z góry prawdziwości wierzeń religijnych.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| filozofia religii in Polish