Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

fester

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Uncle Fester
Uncle Fester, or Fester Addams, is a member of the fictional Addams Family. He was played by Jackie Coogan in the original television series, by Christopher Lloyd in the two feature films, and by Patrick Thomas in the direct-for-video film Addams Family Reunion. Finally, Michael Roberds played Fester in The New Addams Family. In the Broadway musical, the part was originated by Kevin Chamberlin, with Brad Oscar taking over on March 8, 2011.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Fester Addams
Fester Addams, vaak Oom Fester genoemd, is een lid van de fictieve Addams Family bedacht door striptekenaar Charles Addams. Net als de andere familieleden kreeg Fester zijn naam toen de strips werden omgezet naar televisieserie.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Fester
Fester ist der Familienname folgender Personen:
  • Gustav Fester, deutscher Chemiker

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Zgorzel
Zgorzel, gangrena - rozkład martwych tkanek w żywym organizmie przez bakterie gnilne (beztlenowce). Przyczyną gangreny jest obecność ogniska martwicy dostępnego dla bakterii. Odpowiednie warunki istniejące w ognisku martwicy, takie jak wilgotność i temperatura, sprzyjają rozwojowi beztlenowców. Zgorzel powstaje tylko w tych miejscach organizmu, które mają połączenie ze światem zewnętrznym (przez co staja się dostępne dla bakterii), dlatego występuje głównie: w powłokach skórnych (po zmiażdżeniach), w płucachmiazdze próchniejącego zęba oraz w jelitach (gdzie bakterie te przebywają stale).

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Гангрена
Гангре́на — некроз тканей живого организма чёрного или очень тёмного цвета, развивающийся в тканях, прямо или через анатомические каналы связанных с внешней средой (кожа, легкие, кишечник и др.).
Тёмный цвет обусловлен сульфитом железа, образующимся из железа гемоглобина в присутствии сероводорода воздуха.

Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

| fester in English | fester in French | fester in Italian | fester in Spanish | fester in Dutch | fester in Portuguese | fester in German | fester in Russian | fester in Japanese | fester in Greek | fester in Korean | fester in Turkish | fester in Hebrew | fester in Arabic | fester in Thai | fester in Other Western-European languages | fester in Other Russian languages | fester in Polish | fester in Hungarian | fester in Czech | fester in Latvian | fester in Catalan | fester in Croatian | fester in Serbian | fester in Albanian | fester in Urdu | fester in Slovenian | fester in Estonian | fester in Bulgarian | fester in Danish | fester in Norwegian | fester in Romanian | fester in Swedish | fester in Farsi | fester in Macedonian | fester in Hindi