Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

fester

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Pus
Pus is an exudate, typically white-yellow, yellow, or yellow-brown, formed at the site of inflammation during infection. An accumulation of pus in an enclosed tissue space is known as an abscess, whereas a visible collection of pus within or beneath the epidermis is known as a pustule or pimple.

See more at Wikipedia.org...

 
Pus (disambiguation)
Pus is an exudate produced by vertebrates during inflammatory pyogenic bacterial infections.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Fester
Fester ist
der Familienname folgender Personen:
  • Gustav Fester, deutscher Chemiker

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Zgorzel
Zgorzel, gangrena - rozkład martwych tkanek w żywym organizmie przez bakterie gnilne (beztlenowce). Przyczyną gangreny jest obecność ogniska martwicy dostępnego dla bakterii. Odpowiednie warunki istniejące w ognisku martwicy, takie jak wilgotność i temperatura, sprzyjają rozwojowi beztlenowców. Zgorzel powstaje tylko w tych miejscach organizmu, które mają połączenie ze światem zewnętrznym (przez co staja się dostępne dla bakterii), dlatego występuje głównie: w powłokach skórnych (po zmiażdżeniach), w płucachmiazdze próchniejącego zęba oraz w jelitach (gdzie bakterie te przebywają stale).

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Гангрена
Гангре́на — некроз тканей живого организма чёрного или очень тёмного цвета, развивающийся в тканях, прямо или через анатомические каналы связанных с внешней средой (кожа, легкие, кишечник и др.).
Тёмный цвет обусловлен сульфитом железа, образующимся из железа гемоглобина в присутствии сероводорода воздуха.

Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

THE Eng-Cro Dictionary

Download this dictionary
fester
zagnojiti se  
 
zagnojenost  
 
prištić  
 
istrunuti  
 
gnojna rana  
 
gnojiti se  
 
bolest  

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

| fester in English | fester in French | fester in Italian | fester in Spanish | fester in Dutch | fester in Portuguese | fester in German | fester in Russian | fester in Japanese | fester in Greek | fester in Korean | fester in Turkish | fester in Hebrew | fester in Arabic | fester in Thai | fester in Other Western-European languages | fester in Other Russian languages | fester in Polish | fester in Hungarian | fester in Czech | fester in Latvian | fester in Catalan | fester in Croatian | fester in Serbian | fester in Albanian | fester in Urdu | fester in Slovenian | fester in Estonian | fester in Bulgarian | fester in Danish | fester in Norwegian | fester in Romanian | fester in Swedish | fester in Farsi | fester in Macedonian | fester in Hindi